Skolan diskriminerar pojkar ?

skolaNär pojkar missgynnas i betygsättning så innebär de att de får längre betyg.

När pojkar får lägre betyg så får de svårare att komma in på den högskoleutbildning de vill studera på.

När människor inte kommer in på den högre utbildning de vill gå så får de gå en som då förmodligen passar dem sämre vilket gör att de förmodligen i långa loppet kommer få ett jobb som passar dem sämre och därmed förmodligen inte få lika hög lön som om de fått den utbildning de verklig velat ha. De kommer därmed att inte betala så hög skatt som de då skulle ha kunnat betala.

När människor inte jobbar i det jobb som passar dem bäst så genererar de mindre för samhället dels i att de utför inte det bästa jobbet från samhällets synpunkt och del så maximeras då inte skatterna. Det är kostsamt för samhället med diskriminering, oavsett vem det är som diskrimineras.

Att flickor får högre betyg från skolan är idag ett faktum och att flickor dominerar de flesta högre utbildningar är även det ett faktum. Det finns teorier att personer ser andra som är likadana som dem i högre ljus och det skulle då betyda att en orsak kan vara att det idag är så många kvinnliga lärare som leder till att tjejerna får högre betyg. Om vi i sverige fortsätter ha en skola som ger fel betyg så kommer det i långa loppet att ge sverige sämre konkurrenskraft och sämre ekonomi.

Så när man då tycker att detta är ett litet problem – så kan det i förlängningen bli ett stort problem för alla svenskar. Sverige behöver en jämlik skola.