Svenska PEN förkastar manga-dom

Svenska PEN förkastar manga-domen och det faktum att fiktiva berättelser kan dömas som barnporr.

En översättare av japanska manga-serier fälldes både i tingsrätten och hovrätten för innehav av tecknade bilder. Domen är överklagad till högsta domstolen och kommer förmodligen tas upp där.

Piratpartiet kritiserade lagstiftningen redan innan valet och vill en förändring av lagen så fiktiva bilder skall vara lagliga oavsett hur etiskt dåliga de än är. Piratpartiet tycker det är viktigt att skilja på bilder på övergrepp på barn och tecknade bilder där inga barn far illa. Piratpartiet och Svenska PEN har därmed samma åsikt i frågan i att översättaren inte borde ha fällts av domstolarna. Yttrandefriheten borde ha varit starkare än ett försök att moralisera lagstiftningen genom att förbjuda fantasifigurer.


Comments are closed.