Ungern rättar medialag

Omtvistad medielag ändras i Ungern och görs bättre och mera representativ för en moderna demokratisk stat.

– Kravet på balanserad rapportering gäller nu enbart radio och TV.

– Höga böter till medier utanför Ungern tas bort.

– Svepande kravet på att innehållet får inte väcka anstöt ändras till att den inte får vara diskriminerande eller väcka hat.

Lagen skall skickas på snabbgenomförande och förväntas vara klar inom några veckor.


Comments are closed.