Datainspektionen granskar molnanvändning

Datainspektionen granskar molnanvändning för de vill veta om kommunerna har sett till säkerheten för personuppgifter. Personuppgiftslagen ger krav på hur personuppgifter får behandlas och genom kommuner nu släpper ut dem i molnet så vill de säkerställa att personuppgifter inte behandlas på fel sätt.

Detta är ingen ny risk och jag och andra har tagit upp denna frågan tidigare.


Comments are closed.