Portugal först att lämna euron ?

Portugals minoritetsregering fick inte igenom sina sparförslag och det verkar innebära att regeringen avgår och det blir regeringskris och pengakris i Portugal. Portugal kommer därmed inte få del av den nya permanenta stödfonden för euron-länderna och det kan innebära att Portugal inte har så många andra saker den kan göra än att lämna euron.

Dock förväntar jag mig att det kommer finnas politiker i Portugal och i EU toppmötet som då kommer försöka behålla landet i euro-samarbetet men jag tror att detta kommer leda till stor euro-kris för Portugal och jag tror att Portugal därmed kan bli första landet att lämna euron och återgå till en egen valuta för att kunna komma ut från problemen genom devalvering.

Portugal har ingen stark regering. En minoritetsregering leder landet vilket gör det svårt för dem att enas om vilka budgetnerskärningar som skall göras för att förbättra Portugals stora budgetunderskott. Redan nu är det press på euron och det kommer säkert fortsätta i och med att det inte verkar finnas någon sorts lösning på Portugals problem.


One Response to Portugal först att lämna euron ?

  1. Pingback: Portugal påverkar marknaden | Anders S Lindbäck @ Kunskapssamhället