Portugal påverkar marknaden

Jag skrev igår om Portugals stora problem för att regeringen inte lyckades få igenom ett krispaket för att rätta upp landets ekonomi – detta har haft genomslag på marknaden.

På valutamarknaden så har euron gått från 1.42 till 1.40 mot dollarn. I Portugal är räntorna nu 7.98% långt över det i andra EU-länder och mer än de 7% där smärtgränsen blir ohållbar för Portugal.

Portugal skall omsätta lån för 12 miljarder euro bara inom några veckor för att betala kupongräntan och sätta om obligationer. Vill någon köpa obligationer från ett land i regeringskris där man inte genomför åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskottet ? Knappast.

Portugals stödbehov är 80 miljarder euro så det är överkomligt för euro-stödfonden att hantera. Men då Portugals regering avgått så finns det egentligen ingen som kan begära stöd samt det finns då ingen som kan genomföra en krisplan för att få reson på Portugals ekonomi före det att nyval hållits i Portugal. men även efter ett nyval så kan det mycket väl hända att inget parti kan skapa en majoritetsregeringen och genomföra de nödvändiga åtgärderna för att få Portugal på fötterna.

Då får vi en allvarlig kris för euron och för Portugal. Tidigare har man talat mest om Spanien som den som kan knäcka euron för det landets ekonomi är så mycket större än Portugals så det lånebehov Spanien har kan knäcka euro-fonden om den behöver hjälpa till. Turligt nog så är Spaniens kris lika akut även om ca 20 % arbetslöshet inte hjälper till så har verkar Spanien ha mera chans att på egen kraft klara av krisen om tillväxten i EU-länderna fortsätter och detta även om då ett antal banker där fått sämre kreditbetyg.

Så Portugal är nu problembarnet i euro-området och problembarnet har inget regering som kan hantera problemen. Nu undrar kanske en vän av ordningen varför skall vi i Sverige bekymra oss om alla dessa problem i Euro-området. Det finns flera skäl för det. Dels så är vi medlem i EU och detta påverkar många EU-länder. Dels är sverige ett land som är starkt beroende av vår export och därför påverkas vi direkt av ändrade valutor och ändra förhållanden i de länder vi säljer våra varor till. EU-området är ett av våra viktiga handelspartners och vi i Sverige påverkas negativt om inte tillväxten hålls uppe i där. I detta avseende är Sverige mycket mera utsatt än många andra länder då vårt land är så beroende av handeln med andra länder.


Comments are closed.