Reaktorerna läcker ?

Uppdatering: Det visar sig att ursprungliga larmet om höga stråldoser i reaktor 1 var fel. Så faran där är inte så farlig som uppgetts.

Redan i fredags började man från japanskt håll varna för att eventuellt kan reaktorernas inneslutning ha skadats och härdarna håller på att nå ut i naturen. Det kan ske via trasig rör som är kopplade till inneslutningen och har gått sönder eller så är själva inneslutningen trasig. Detta har lett till att man fått stora stråldoser uppmätta både i reaktor 1 och 3..

Reaktor 3 är särskilt farlig för där använder man MOX bränsle för att driva reaktor. Vanligtvis så blandar man då uranet med plutonium från skrotade kärnvapen eller liknande. Plutonium är tyvärr ett mycket farligare ämne än uran.

Arbetarna har fått evakueras från kärnkraftverken kontrollrum i reaktor då ca 10 miljoner ggr högre strålvärden än normalt har påträffats där. Samtidigt så ökar strålningen utanför reaktorerna i vattnet utanför har den ökat från ca 1240 ggr normalt till 1850 ggr normalt. Det är förmodligen spillvatten från det vatten man bombad anläggningen med som runnit ut i havet och tagit med sig radioaktiva partiklar.

Turligt nog är mätningarna från Tokyo bra då man inte har uppmätt någon signifikant ökad strålning där. De höga värdena i dricksvattnet har gått ner och bakgrundsstrålningen är 0.22 uS (normalt 0.17 – 0.30 uS). Så skadorna och problemen är främst i närheten av reaktorerna.

Dock kommer det ta längre tid att fixa reaktorerna om stråldoserna i reaktorernas styrcentraler är för hög så de inte kan arbeta där.


Comments are closed.