Stoppa datalagringsdirektivet!

Direktivet bör bordläggas.

Christian Engström och Camilla Lindberg skriver om att datalagringsdirektivet bör bordläggas.

Moderaterna bör rösta nej
Mufs ordförande skriver om hur Moderaterna var emot Datalagringsdirektivet när de var i opposition och att Beatrice Ask 2005 skrev:

”förslaget innebär att alla som använder sig av elektroniska kommunikationsformer får acceptera att bli registrerade och övervakade. Det är en allvarlig kränkning av den personliga integriteten och de mänskliga rättigheterna.”

HAX gillar debattartikeln.

Regeringen gör allt för att få in röstboskapen

För att få igenom direktivet tar de till alla medel. De tar bort kvittningen för en dag för att maximera chansen att få igenom regeringens förslag och rösta bort minoritetsbordläggningen av datalagringsdirektivet.

Aktivera dig
Idag har jag skickat epost till alla riskdagsledamöter och bett dem rösta emot datalagringsdirektivet. Du kan hitta epostadresserna på nätet. Jag vill då rikta tack till de som svarat på brevet – speciellt Anders Hansson(M) som då svarat utförligt för sina åsikter samt startat en dialog med mig om frågan – tyvärr kommer Johan Linander att rösta ja medan Jonas Sjöstedt och andra i vänstern och miljöpartiet röstar nej.

Andra som skickat epost är Hanna Dönsberg.

Gillar det inte men röstar ändå JA.

Maria Abrahamsson erkänner att hon röstar ja för att hon har gått på lögnerna som sprids om höga kostnader för Sverige och att det på något sätt inte skulle vara en hel omkastning av vad som gäller idag gällande lagringen av uppgifterna. Departementet har spridit har tyvärr spridit osanningen att dessa uppgifter lagras idag.

Moteld för direktivet.

Johan Persson försöker kollra bort folk om nederlaget för tyskland att införa datalagringsdirektivet i sin lagstiftning som fick på pälsen av deras konstitutionsdomstol.

Lake samlar länkar
Om mitt nyhetssvep om datalagringsdirektivet inte är tillräckligt så har lake ett med.

Jag är idag glad över att så många skriver om datalagringsdirektivet – får hoppas frågan inte nu dör ut om den bordläggs utan fortsätter.