Strålning i Tokyos vatten för stark för spädbarn

Japans huvudstad Tokyo har uppvisat hög strålning – så mycket som 110 becquerel har uppmäts i vattnet. Myndigheterna uppmanar folket att inte ge barn modersmjölkersättning med dricksvattnet från kranarna för det kan skada barnen.

Becquerel är hur många atomer som sönderfaller per sekund och är ett mått för att räkna den radioaktiva strålningen som avges. Sieverts är en beräkning av hur mycket strålning en kropp erhåller där man tar hänsyn vad det är för strålning. Båda kan användas för att beräkna hur farligt radioaktiviteten är och hur farlig den är för människan.

I ivern att stoppa radioaktivetet skall släppas ut har man i Japan sprutat stora mängder vatten på kärnkraftreaktorerna. Vattenet har förångats och spritts i atmosfären. I vattenångorn har då även radioaktiva partiklar färdats med. Vattenångarn sedan fallit ner och förgiftat växter och ytvattnet. Vissa grönsaker utanför den 20 km spärrzonen har visat sig bli radioaktiva. USA har beslutat om ett importstopp av livsmedel från Japan pga riskerna med att de kan innehålla radioaktiva partiklar.

Men vattenångan har även åkt ut i havet och fiske från havet har även den befunnits ha för hög radioaktivitet. De som drabbats är utanför den spärrzon på 20 km runt kärnkraftverken. Det indikerar på att rätt mycket radioaktiva partiklar har spridits med luften med de gaser som undflytt kärnkraftverken.

Huvuddelen av de partiklar som då spridits har relativt kort halveringstid – upp till 14 dagar. Men cesium-137 – den partikel som kom att orsaka stor oro efter Chernobyl-katastrofen – har en halveringstid på 30 år.

Nu är det förmodligen så att det man uppmätt är då enstaka platser där man fått ovanligt stor andel partiklar som påverkat. Med tiden så kommer dessa att spridas ut över ett större område och därmed så kommer koncentrationen minskas avsevärt och det enda som händer är att man får lite högre bakgrundsstrålning i Japan under några år. En viktig sak med radioaktiv strålning är det faktum att det är en hög koncentration som är farlig – så en liten ökning av den allmänna bakgrundsstrålningen är inte oroande på något sätt. Så länge som inte fler allvarliga utsläpp av radioaktivitet sker så är det något som kan hanteras.

Själv kommer jag hålla mig borta från Japan och ser ingen anledning och åka dit. Men även de som bor i Japan kan vara rätt säkra på att allting verkar vara på rätt väg. ELen är tillbaka till kraftverken och de håller på att försöka se till att återingen ta kontrollen över kraftverkens nedkylning så att de kan stoppa de radioaktiva nedsläppen. Så på det hela ser det rätt mycket ljusare ut än vad läget var för bara några dagar sedan.

Kostnaderna för återuppbyggnaden kommer bli stora – både i radioaktivt förorenade zoner – men även för jordbruk och fiskerinäringen som då inte kommer att kunna sälja sina varor på länge. Ja räknar även kallt med att kärnkraftverken som nu drabbats aldrig återstartas utan de läggs ner. men detta kommer även få återverkningar för alla kärnkraftverk jorden runt. Man kommer få titta över hur man klarar av att hantera en situation där elektriciteten går ner och se över hur man löser det problemet så risken finns att denna katastrof kan kräva investeringar i mångmiljonklassen på många kärnkraftverk. Kostnaden för kärnkraften stiger. Kostnaden för att bygga ny kärnkraft kommer stiga då myndigheterna kommer kräva mer säkerhet i nya kärnkraftverk.


One Response to Strålning i Tokyos vatten för stark för spädbarn

  1. Pingback: Jinge.se » Kärnkraften – A Never Ending Story