En ny upphovsrättslag

Nu har professor Jan Rosén presenterat sin utredning åt staten där han skriver om hela uppphovsrättslagen genom att modernisera språket och strukturerar så att lagen blir mera lättläst både för allmänheten och domstolarna.
Förändringar är införandet av avtalslagen och ett starkare skydd för upphovsmannen. Vidare förslås att samtliga bestämmelser i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193) tas in i den nya upphovsrättslagen. Annar skall förändringar bara vara en omskrivning av lagen – om det inte smygit sig in buggar eller slamkrypare i lagen.

Piratpartiets logoEnligt piratpartiet press så är lagen en gammal lag på tomgång då den inte innehåller några förändringar som innebär anpassningar till dagens förändrade världsbild utan den bibehåller gamla fåråldrade affärsmetoder och kontraktsituationer.

Utredningen En ny upphovsrättslag finns att ladda ner från regeringens webbplats.

Nu kommer utredningen att gå ut på remiss för den som inte vet vad det är så rekommenderar jag futuriteters genomgång av de steg som behövs för att skapa en lag.


Comments are closed.