EU: Övervakningslagen datalagringsdirektivet är dåligt

När EU stiftar ett direktiv så kommer det automatisk med att man skall granska genomförandet av lagen i EU-länderna efter en viss period har gått för att se hur det hela har kommit att införas i EU-länderna.
EU flaggan
Nu har turen kommit till övervakningslagen datalagringsdirektivet och den presenterades idag av svenska Cecilia Malmström. När omröstningen för att införa lagen gjorde förra månaden så var det många av oss som ville att man skulle vänta med övervakningslagen till efter att denna utvärdningen presenterades – men uppenbarligen så ville inte många i riksdagen det. De tvingade igenom en omröstning där en minoritet lyckades få lagen bordlagd i ett år.

Förslaget fick kritik på flera punkter och det beror på att själva implementeringen blivit väldigt spretig och lagarna skiljer sig väldigt åt mellan EU-länderna. Ett utslag av att direktivet varit dåligt skrivet med många öppningar som gjort det möjligt för EU-länderna att införa det på många olika sätt. Målet för EU direktiv är att genomföra en samordning mellan de olika länderna lagstiftning på direktivets område. I praktiken så har väldigt liten samordning mellan EU-länderna genomförts.

All vi som kritiserat övervakningslagen skapad från datalagringsdirektivet har visat sig fått rätt i att det inte givit några bevis på att det lett till någonting. Malmström kunde i utfrågning när lagen presenterades av EU inte säga att lagen på något sätt lett till minskat antal brott begåtts i EU utan hade bara anekdotiska bevis för lagens förträfflighet – detta måste ses som en klart misslyckande för lagen.

Malmström har nu fått i uppgift att hantera städandet av lagen men tyvärr så förväntar jag mig inte att man kommer göra något mer än skenbara integritetsökningar av direktivet. Det trista är att Malmström verkar vara en riktig kappvändare – när hon satt i EU parlamentet så var hon kraftigt emot direktivet men nu verkar hon göra allt för att prata upp det.

Trots att det finns möjlighet för EU kommissionen att vänta så tänker Cecilia Malmström initiera att starta upp att tvinga Sverige betala böter för att vi inte implementerar lagen. Det verkar som det görs av inrikespolitiska skäl för att tvinga den svenska riksdagen att rösta igenom den hårt kritiserade övervakningslagen när den kommer upp till omröstning om ett år i stället för att vänta tills den nya versionen kommer från EU. Främst för att då integritetskränkarna i riksdagen skall använda böterna för inrikespolitiska poänger mot de som fått övervakningslagen bordlagd i ett år.

Det stora problemet med övervakningslagen på datalagringsdirektivet är att lagen föreskriver att man rättsvidrigt utan brottsmisstanke föreskriver en överdriven massövervakning av alla svenskar för att eventuellt ha nytta av det i någon enstaka brottsutredning.

Varför kan man inte ändra direktivet och säga att det krävs en riktig och stark brottsmisstanke om ett grovt brott för att få initiera övervakningen ?


Comments are closed.