Ge upp sin politik vinner inga val Centern

I valet 2006 gick Centern bra och en av orsaker var förmodligen Centerns starka politik mot massövervakning av oskyldiga hederliga människor. Men nu lägger sig Centern ännu en gång på rygg och går emot sina uttalade ideal till väljarna .

Centern är inget liberalt parti längre. FRA-lagen, övervakningslagen baserad på datalagringsdirektivet och nu övervakning av flygpassagerarna visar på att det inte längre tror på de liberala tankarna. Men problemet kommer då – om inte Centern är annorlunda än att rösta på Moderaterna – varför skall man då rösta på Centern ?

När ett parti ger upp sin egen politik och anskärmar sig från sina väljare så tappar de sina väljare. När ett parti för exakt samma politik som ett större parti så dras väljarna snarare till det större partiet än till det mindre som för samma politik. När ett litet parti förlorar sina väljare och inte kan dra några nya väljare till sig – ja då förlorar de valen. Att ge upp sin politik vinner inga val.

Det finns en del som kritiserar centernledaren Olof Johansson för hans avgång från regeringen i protest mot byggandet av Öresundsbron. Det åtstakom inte någonting men det markerade kraftfullt hans ställningstagande i frågan och personligen anser jag det viktigt att hålla på principerna och markera när folk gör dumheter. Att det sedan inte förändrade något gör egentligen ingenting – han fick sin skarpa markering av politiken. Han visade att han stod för den politik väljarna hade valt honom för det applåderar jag honom för.

Tyvärr finns det inga liknande i Centern idag. Ingen med principer som försvarar Centern politik. I stället har vi i Centern en partiledare som många partikamrater vill skall avgå men som klamrar sig fast för att få sin kronprinsessa vald som sin efterträdare till partiledarposten samtidigt som hennes agerande som minister klandas en hel del.

Inga egen politik, inga väljare samt en partiledare under hård press både politiskt och från sina egna partikamrater. Kanske dags att lägga ner Centern ?

Andra om centern idag: Zac, Anna Troberg


Comments are closed.