Säkerhetszon runt Fukushima

20 kilometer runt Fukushima stängs helt .Japanska myndigheter har nu valt att helt stänga av en ring med 20 km från kärnkraftverken i Fukushima och förbjudit infart i området. Tidigare så var det bara varning om att man inte skulle befinna sig i området.

Fukushima är idag klassad lika allvarlig som Tjernobyl. I Tjernobyl är det nu diskussioner om att göra en ny inneslutning av problemkärnkraftverket och det beräknas kosta 6.6 miljarder kr.Så fortfarande långt efter olyckan så dras man med stora kostnader för att rensa upp efter den.

Hur stor kostnaderna blir efter Fukushima vet vi förmodligen inte på många år – med tanke på att de är säkerhetsklassade lika högt som Tjernobyl så kan vi dock förvänta oss att de blir mycket stora. För alla de som bor i närheten i den nu förbjudna zonen runt kärnkraftverken så kommer det förmodligen innebära lång väntan på att återfå en normal vardag och de riskerar att få vänta en lång tid på att få ekonomisk kompensation för de förluster i egendom. De kommer förmodligen aldrig kompenseras fullt ut för de umbäranden, förlorade arbetsinkomster och den ökade chansen att de får cancer.

Tyvärr tillhör det vad vi människor måste acceptera – att nästan all produktion av energi har faror med sig och har man otur så kan det leda till stora problem.


One Response to Säkerhetszon runt Fukushima

  1. Pingback: Dödens zon runt Fukushima « Röda Berget