Skype kan bli sämre

Microsoft köper skype och nu riskerar den att bli sämre i alla plattformar som Microsoft inte äger t.ex. skype kan bli sämre i Iphone, Android och Linux.

Microsoft har tidigare köpt in sig hos Nokia och nu är de på väg att ta över den största telefonoperatören på Internet. Målet är klart; Microsoft är ute efter att bli en stor spelare på telefonimarknaden.

Redan idag är Linux-klienten långt efter klienterna på andra plattformar och i och med detta så kan man vara garanterad att detta kommer inte ändra sig utan snarare tvärt om så kommer Microsoft se till att man bara får full funktionalitet om man kör Skype i sina egna plattformar för att tvinga användarna till Windows.

Inom piratpartiet används idag skype mycket men en migrering är på väg mot att använda klienter på XMPP protokollet och därmed kasta ut skype. Detta kommer förmodligen hjälpa till att leda till att detta sker snabbare.

Det betyder att det behövs en ny aktör som är oberoende av de stora drakarna och som levererar ip-telefoni till alla på Internet på lika villkor. Undrar vem det kan bli ?


Comments are closed.