Piratpartiets regeringsstrategi

PP logoI piratpartiet så har vi något som heter vågmästerstrategin. Vad den innebär är lite oklart för alla förstår den inte. Den är ochså svår att sälja till väljarna då ingen förstår vad som menas utifrån namnet.

En vanlig fråga vi i Piratpartiet fick i valet var vilka kommer vi att stödja i riksdagen. Vi kunde då inte ge ett rakt svar på den frågan utan hänvisade till vår vågmästarstrategi. Problemet med vågmästarstrategin är att den är genial egentligen men den har sina brister i att den är svår att förstå. Därför vill jag se att vi byter ut den och förenklare den till tre budskap:

1. Önskedrömmen är att få egen majoritet och bilda egen regering – men det är alla partiers och ingen verkar kunna få det.

2. Förhoppningen är att vid regeringsförhandlingarna kräva få posten som Justitieminister på Justitiedepartementet, IT-minister på Näringsdepartement och kanske även då Kulturminister på Kulturdepartementet – men ingen sida kommer våga ge oss justitieministerposten. Piratpartiet är ett för nytt parti för att någon av sidorna skall våga ge oss det ansvaret.

3. Huvudspåret är att vi tvingas gå i opposition och försöka att via motioner och annat påverka politiken. Kanske blir det då en minoritetsminister och därmed via förhandlingar kan vi byta att få inflytande i våra frågor mot att ge bort våra röster i de andra frågorna. Det block som då blir störst kommer då i första hand bilda regering.

När folk frågar vilket block vi kommer stödja så kan vi säga att vi tror inte att någon sida kommer vilja ha med oss i regeringen över huvud taget och att vi därför kommer tvingas gå i opposition. Piratpartiet kommer föreslå till talmannen att största blocket bildar regering men att den förhoppningsvis blir en svag regering som dagens alliansregering som förlorat många omröstningar.

När det gäller kommuner och landsting gäller samma sak – Piratpartiet förväntar sig att vi kommer få en oppositionsställning och inte kommar ingå i de som styr men hoppas att vi kanske ändå kan få inflytande och påverka politiken i it, integriet och kulturfrågor.


3 Responses to Piratpartiets regeringsstrategi

  1. Det är inget fel med namnet vågmästarstrategin. Det är t.o.m. självförklarande. Jag tycker dock dina tre budskap är en prima beskrivning/förklaring/vidareutveckling av vågmästarstrategin.

  2. helt klart simplare och säkert enklare för ”gemene man” att acceptera 😉 Det är ju många bitar som ska hamna på rätt plats för att vi ska bli vågmästare… alldeles för många för att den här frågan har fått så stor fokus som den har haft 😉 Vågmästarrollen är en plan för om vi faktiskt skulle råka hamna i den positionen… inget som vi behöver trumpeta ut i tid och otid som vårat mål i valet.

  3. Pingback: Nyhetsbrev 2011-06-17 | Anna Troberg