Annie Johansson. Jonas Sjöstedt och Lene Sommestad ?

Skall man tro förhandstipsen så är Annie Johansson klar C-favorit även om Anna-Karin Hatt och Maud Olofsson gör vad de kan för att få Hatt att efterträda Olofsson. Centerns nya partiordförande ser idag ut att bli Annie Johansson då hon har ett starkt stöd bland centernförbunden och har en fördel i att hon står för förnyelse. Anna-Karin Hatt har länge varit Mauds Olofssons medarbetare och är förmodligen lite tyngd över att då förknippas med Mauds valnederlag och oförmåga att få centern att ses som något fristående från moderaterna.

När det gäller Vänsterpartiet så borde Jonas Sjöstedt vara det starkaste kortet men där är problemet att Lars Ohly själv ställer upp och kan kanske klara av att behålla partiledareposten. En tredje utmanare är vänsterns ekonomiska talesperson Ulla Andersson – men om man frågar så är det nog få svenskar som vet vem hon är. Vill vänstern ha en kvinna efter att en man suttit på posten så kan det sluta med att både Lars och Jonas får se sig som förlorare mot Ulla. Det faktum att det finns två utmanare till Lars Ohly gör att de missnöjda förmoligen kommer splittra sina röster mellan de två och Lars Ohly kan kanske därmed sitta kvar. Väljer Lars Ohly att inte ställa upp för omval så tror jag Jonas Sjöstedt har stort stöd att bli partiledare.

I socialdemokratiska kvinnorförbundet så av valberedningen och föreslås inte till omval. Valberedningen vill ha nystart och förordar Lene Sommestad som ny ordförande för kvinnoförbundet. Gissar att hennes rätt starka kandidatur till partiordförandeposten gjorde att hon fått stärkt ställning i partiet.


Comments are closed.