Canal+ -dom: Ingen verkshöjd för utsända matcher

rättvisas vågskålCanal Plus-dom överklagas inte trots att åklagaren i fallet vill det. Riksåklagare har valt att inte gå vidare med fallet till högsta domstolen.

Målet innehåller nämligen två intressanta precedenser. Hovrätten sade att utsändningen Canal+ gjorde har ingen verkshöjd. Att sätta upp en kamera som visar matcher har därmed enligt svensk rätt ingen verkshöjd. Domen säger att det krävs redigering och editering av utsändningen för att den skall anses ha verkshöjd. Det gör att utsändingen är upphovsrättsfri och kan spridas fritt.

Dock ansåg hovrätten i nedre norrland att länkning till en oskyddad länk på nätet kan vara otillåtet tillgängliggörande dvs upphovsrättsintrång. Detta är i min mening ett feldomslut för meningen med webben är att man skall länka till andra och det är upp till den som lägger ut innehållet på nätet att säkerställa att de som kan ta del av innehållet även har rätt att ta del av det.

Sprider man information på nätet så bör man se till att det endast sprids till de man vill skall få se informationen. Det kan enkelt göras genom att använda en kaka som sätts till alla de som har rätt att få del av informationen. Innan man skickar informationen kan man kolla kakan och se om personen har rätt eller ej att ta del av informationen.

Att domstolen på så grundläggande sätt väljer att förbigåse en sådan lång tradition på nätet och anser att länkning till material som fritt sprids på nätet som ett brott anser jag är mycket tråkigt och trist och ett angrepp på hur Internet i grunden fungerar.

Genom att bortse från traditionen och plötsligt helt ensidigt ändra villkoren för Internet skapar stora problem. Det ger upphov till stora problem för de som utvecklar webben för nu vet man inte längre om ens länk är lagligt eller ej. Plötligt kan den som har länken stämma en till domstol för otillåtet och olagligt tillgängliggörande.

Att en domstol så obönhörligt ändrar villkoren för hur saker och ting fungerar på Internet och bortser från hur traditionen och förväntningarna är från de som länkar till någonting på nätet är i min mening helt fel och någonting behöver göras för att se till att denne domstonsprecedens tas bort. Kanske dags för lite domstolsaktivism ?


One Response to Canal+ -dom: Ingen verkshöjd för utsända matcher

  1. Mjae, att utsändningen saknar verkshöjd innebär strängt taget inte att den kan ”spridas fritt”, utan bara att det enda skyddet räknas till de närstående rättigheterna i 5 kap. upphovsrättslagen. Utövande konstnärers framföranden, ljud- och bildupptagningar, fotografiska bilder och kataloger (databaser) räknas också till de närstående rättigheterna; inte heller för dem gäller något krav på verkshöjd, och skyddet blir därmed mer begränsat (det knyts inte till någons dödsår, eftersom det inte finns någon upphovsman i egentlig mening).

    För just vidaresändning av direktsända signaler är dock skyddet tämligen klent. Det regleras i 48 §, och där regleras omedelbar återgivning endast i fråga om tillgängliggörande mot betalning, till exempel att någon tar inträde för att låta besökare komma och titta på storbilds-TV. Jag antar att skyddet gäller också mot den som tar betalt för att tillhandahålla signalen via Internet. Att angripa den som tillhandahåller samma signal gratis torde däremot vara svårt.

    Kärnfrågan är som du visar den om på vad sätt en hyperlänk är ett ”tillgängliggörande”. Om den nu är det (i juridisk mening), är den det alltid, per definition, eller bara ibland, under vissa andra förutsättningar? I det senare fallet är det just dessa förutsättningar som blir intressanta, och det faktum att ”tillgängliggörandet” i teknisk mening utgörs av en hyperlänk kan man i så fall bortse från.

    I det förra fallet vänder dock juridiken upp och ned på tekniken, för i så fall blir i princip varenda litteraturreferens också ett ”tillgängliggörande” och därmed licenspliktig. Nu gör det inte mig så fasligt mycket; jag håller ändå på att befria min kulturella värld från sålunda ”skyddade” alster och endast ägna mig åt det som är i public domain (eller författat av upphovsmän som inte erkänner dagens bisarra tolkningar av lagen). Recensera nyligen frigivna böcker i stället för utgivna dito, och låt bokåret 2011 präglas av de författare som avled 1960!