EUs stresstest: 1 av 4 storbanker ligger dåligt till

Nu när EUs stresstest är klart så framgår att EUs storbanker ligger dåligt till hela 24 av 96 banker klarar inte eller ligger nära att inte klara EUs kanske för snälla stresstest. Svenska storbanker får godkänt i EU:s stresstest men om frågan är om de klarar sig så bra om var fjärde europeisk storbank skulle tvingas att ställa in betalningarna.

Man går ut stort med att bara 8 banker inte klarade stresstesten – men med 16 banker som ligger nära att inte klara EUs stresstest så är framtiden inte speciellt ljust för EUs bankväsendet. Det påminner litegrann om den svenska bankkrisern för några år sedan där många banker låg illa till men där riksbanken kraftigt gick in och hjälpte till att rädda bankerna. Tack vare den dåliga konkurrensen på den svenska bankmarknaden och de höga vinstnivåerna hos de svenska storbankerna så klarade de sig ur knipan.

Hur många av småbankerna klarar inte stresstestet ? Hur många av storbankerna de kan dra med sig i fallet om det värsta skulle hända. Krisen i Grekland verkar inte gå mot någon lösning och med även Portugal och Irland har fått skräpstatus av värderingsinstituten så hänger framtiden för Euro-samarbetet väldigt löst och folk spekulerar om Grekland tvingas lämna Euron

Det värsta är på inget sätt över – vi befinner oss förmodligen bara i slutet på början.


One Response to EUs stresstest: 1 av 4 storbanker ligger dåligt till