Marknaden ger Sverige billiga lån

EU flagganStaten får rekordbilligt eurolån och lånar 1 miljard euro till 0.93% ränta. Detta är det billigaste euro-lånet där en stat lånat pengar som någonsin tagits.

Investerarna flyr de osäkra valutorna i euroområdet och satsar i stället på att låna ut till säkra länder som Sverige. Ungefär hälften av lånet kommer från andra centralbanker i europa.

För Grekland är det tuffare och Finland står fortfarande fast ochvill inte låna ut pengar till Grekland utan bra säkerheter. Finland inser – som de flesta andra – att chansen att grekland kommer betala tillbaka lånet är tyvärr relativt liten. Finland är förgrymmande över Tysklands krav på att de skall godkänna lånet utan godtagbara säkerheter. Grekland står inför svåra ekonomiska problem och det faktum att problemländerna drar ner helo euro-området men även resten av europa till en sämre konjunktur är något som inte talar för att det blir enkelt för Grekland och sanera sin ekonomi.

I Sverige pågår samtidigt tal om att regeringen sparar för mycket då man i budgeten tänker sig spara 17 miljarder genom att senarelägga skattesänkningar. Men jag vet inte om jag håller med här. Sveriges regering behöver hålla hårt i pengarna så man har möjlighet att senare komma med stimulanser om det blir en djup konjunktursvacka pga oroligheterna inom ekonomiska området både inom inom euro-zonen, USA och i andra områden som t.ex. Japan.


Comments are closed.