Missgynnar dagens grundskola pojkar ?

Det är kul och läsa någon som vågar peka på att det finns problem i dagens skola. Att svenska skolan där flickor får högre betyg än pojkar visar på att något är snett i dagen skola. För om pojkar och flickor är lika så borde de få lika höga betyg. I stället har vi idag ett samhälle där tjejer får läsa vidare på högskolan och där pojkar inte söker till högskolan. Det tyder på att något är snett i grundskolan och skapar ett system där pojkar lärs att inte studera vidare.

Maria Settergren uppmärksammar det hela och noterar att – hårdraget – att i dagens skola skall en pojke helst vara en flicka. Hon beskriver hur dagens skolan är så anpassade till flickornas behov att pojkar missgynnas i betygssättningen och inte får den skolundervisnings de skulle behöva för att vara framgångsrika i skolan.

Tyvärr är det få som vågar ta upp frågan om varför det är så få pojkar som läser vidare på högskola och varför det är så att tjejer idag dominerar på nästan alla högskoleutbildningar. Vill vi ha ett jämlikt samhälle så borde vi vilja att det är ett jämt urval av både flickor och pojkar som vill läsa vidare ?


Comments are closed.