Offentliga myndigheters IT-upphandling fungerar inte bra

Det är tyvärr väldigt stor skillnad i teori och praktik i den offentliga sektorns upphandling av IT-system. Ofta väljer man från offentliga sektorn och helt strunta i de goda råden från e-delegationen och gå till sina invanda levernatörer och fortsätta köpa från dem man alltid köpt från.

Det finns bristande kompetens inom IT-området gällande upphandlingar inom offentliga sektorn som gör att de inte anammar de öppna standerna och väljer att självmant låsa in sig i dyra leverantörsknutna lösningar som gör att IT-systemen bli onödigt dyra. I sin iver att alltid använda samma leverantör så låser ofta en kommun in sig och förlorar därmed kontrollen över de egna IT-systemen.

Nu är det här tyvärr inga nyheter för mig – jag minns en gammal IT-utredningen Statskontoret gjorde och där man fastslog att myndigheter inom offentliga sektor normalt inte hade någon kontroll över kostnaderna för IT. Vet man inte kostnaden för IT- så vet man inte heller hur man skall ställa krav på kostnaderna och vilka typer av system som håller IT-kostnaderna på en rimlig nivå.


One Response to Offentliga myndigheters IT-upphandling fungerar inte bra

  1. Pingback: Öppen källkod i skolan | Frekar06 Blogg