Eurokrisen: Grekland i KK ?

ECB utesluter inte grekisk statsbankrutt . I klartspråk så betyder det att Grekkand kommer gå i konkurs. Med en regeringskris i Grekland och ett parlament som inte vill ta ansvar för landet och vågar ta de svåra besluten så finns inte så många alternativ.

För EUs del så verkar man nu se över sina egna hus och försöker rädda sina egna banker för att hindra att de går i KK när Grekland ställer in betalningarna. För vad det kan leda till vet ingen – men risken finns för en global recession.

Vi kan redan se att man börjar slåss om vems skulden är. Samtidigt så går många ut och säger att ingen kommer låta Grekland lämna Euron. Men det är förmodligen bara en tidsfråga för Grekland kommer behöva helt andra räntor än andra EU-länderna för att klara av att återhämta sig ekonomiskt.

Här i Sverige drabbas vi hårt för vi är beroende av att våran exportindustri kan sälja varor till utlandet. Nu är inte Grekland vår största exportnation men Tyskland är en viktig exportnation för Sverige och Grekland har mycket handel med Tyskland.


One Response to Eurokrisen: Grekland i KK ?