Facebook är del av den offentliga debatten

Det är en del som blir förfärande över att personer förlorar sina jobb genom vad de säger på Facebook. De tror att Facebook är en ställe där man snackar privat med sina kompisar – det stämmer inte.

Genom sin natur är Facebook mer att likna vid ett offentligt torg än en privat middag. Det är många som kan se vad man säger. Det är många som kan kommentera vad man säger. Det är stor skillnad mot en privat middag med några få närvarande. Många har hundratals personer på sin Facebook. Det betyder att det man i förtroende säger på en privat middag är inte detsamma som man kan säga på Facebook.

Det gör att man måste tänka på att det man säger på Facebook skall man även kunna säga om man står upp på ett torg och pratar inför alla där. Har man ett jobb där man inte får kritisera sin arbetsgivare så får man skylla sig själv om man säger otrevliga saker om arbetsgivaren på Facebook. För risken att få sparken är stor. Många har anställningsavtal där de kan bli avskedade om de säger dåliga saker om sin arbetsgivare i media. Man måste därmed anpassa vad man säger på Facebook så att man inte skriver annat än det man tänka sig skriva i en debattartikel i en tidning.

Man kan råka ut för de som hävdar om att man på ett företag behöver riktlinjer för hur man hanterar sig i sociala media. Det behöver man egentligen inte – vad man behöver är riktlinjer hur man skall bete sig i media samt klargöra att sociala media är en del av mediasfären.

Facebook är faktiskt ingen privat tummelplats. Facebook är del av den offentliga debatten och det beteende man har där skall i allt väsentligt inte skilja sig från det beteende man har i andra media.

Nu finns det lite undantag – privata meddelanden och privata grupper finns på Facebook och de ger möjlighet till att kommunicera mera undanskymt – men även där är det många som kan se vad man skriver så även där bör man faktiskt tänka på vad man skriver.

Och ja – denna bloggen är del i den offentliga debatten så detsamma gäller i mina blogginlägg och de kommentarer alla mina läsare skriver. Tänk på att alla andra på Internet kan läsa dina kommenterar i min blogg. Så tänk dig för innan du skriver alltför dumma inlägg.


Comments are closed.