Olagligt använda molntjänst för personuppgifter

Det visar sig att de kommuner som använder molntjänster för sin verksamhet har inte sett till att kräva korrekta avtal och har idag olagligt använda molntjänster för personuppgifter berättar SVT.

Kommunerna har inte sett till att man uppfyller Personuppgiftslagen PUL och får därmed bakslag av Datainspektionen DI som påpekar att kommunerna har fortsatt ansvar för personuppgifterna även om de använder tredje part för att lagra datat. Datainspektionen hotar kommunerna med böter om de inte ser till att avtalen med molntjänsterna faktiskt följer svensk lag.


One Response to Olagligt använda molntjänst för personuppgifter

  1. Helt otroligt att kommunerna inte är medveten om en så pass grundläggande sak. Att man skriver avtal med alla som hanterar personuppgifter å ens vägnar är rätt grundläggande i PUL.

    Det ligger ju med i grundkraven, liksom att man har en personuppgiftsansvarig och en förteckning över alla register med syfte och vem som får komma åt dessa.