Patent och upphovsrätt är nyttjanderätt

Nyttjanderätt – Wikipedia är rätten att nyttja en vissa vara eller tjänst under vissa premisser. Både patent och upphovsrätten är nyttjanderätter.

Patent

Du äger inte uppfinningen. Patentet ger dig bara ekonomisk rätt att utnyttja uppfinningen kommersiellt. Dvs det är inte äganderätt utan nyttjanderätt vilket inte alla inser .

Genom patent så kan du få rätten att nyttja ’uppfinningen’ under en begränsad tid – max 20 år – så länge som du fortsätter och betala patentavgiften till patentverket .

Det är ungefär som att du hyr en lägenhet och sedan kan hyra den till andra i andra hand eller själv bo i den. Du äger inte lägenheten utan du har rätt att nyttja den. Ett patent är ingen sak du kan hålla i handen utan bara en rättighet att använda något.

Upphovsrätten

Ingen äger ett verk. Upphovsrätt innebär att den som skapar ett verk får två olika rättigheter:

1. Ideella rätten eller rätten att få tillerkännas som skaparen av verket.
2. Ekonomiska rätten eller rätten att bestämma till vilka verket skall spridas (och vilken ersättning som då avkrävs de som vill ta del av verket). Denna rätt gäller 50 år eller skaparens livslängd + 70 år beroende på vilket typ av verk det är.

Det innebär att ingen kan stjäla ett verk. Vad man möjligtvis kan stjäla är en kopia av verket – men verket självt och de rättigheter de innebär har skaparen alltid kvar.

 

Patent är kommersiellt nyttjande av ’uppfinningen’. Ingen äger uppfinningen.

Upphovsrätt är nyttjande av verket. Ingen äger verket.

Tyvärr är det många som inte inser dessa fakta och felaktigt talar om stöld. Ett tydligt bevis på att de inte har förståelse för våra svenska lagar och därmed har en helt felaktig bild av hur och varför dessa rättigheter finns och ofta har en helt felaktig bild i vad dessa rättigheter faktiskt ger upphovsmannen eller uppfinnaren för rättigheter. Det gör det svårt att debattera med upphovsrättsmaffian då de ofta inte vet vad de talar om och börjar yla om stöld som då inte har något med saker att göra.

Den ekonomiska rätten till ett verk kan motsvara att hyra en nattklubbslokal i ett hus. Du har rätt att bestämma vilka som skall få komma in på nattklubben. Du får bestämma hur mycket du vill ha betalt för att folk får besöka nattklubben. Ibland kan det hända att någon gör inbrott eller plankar och då får du söka lagen hjälp för att beivra det. Du kan även då bestämma dig för att låta andra driva nattklubben åt dig och besluta allt detta. Men du äger inte huset och när väl huset skall rivas så får du söka dig någon annanstans.

Tyvärr är det många som inte inser dessa fakta och felaktigt talar om stöld. Det går inte att stjäla en hyreskontrakt.  Det är tyvärr ett tydligt bevis på att många inte har förståelse för våra svenska lagar och därmed har en helt felaktig bild av hur och varför dessa rättigheter finns. De har då även ofta har en helt felaktig bild i vad dessa rättigheter faktiskt ger upphovsmannen eller uppfinnaren för rättigheter. Det gör det svårt att debattera med dessa då de ofta inte vet vad de talar om och börjar yla om stöld som då inte har något med saken att göra. Som tur var finns det de som förstått det hela och jobbar för att förändra folks syn så den är korrektare.

Det går inte och stjäla något från dig om du inte äger det. Ingen äger ett verk eller en uppfinning – skaparen har bara rättigheter att nyttja dem.


2 Responses to Patent och upphovsrätt är nyttjanderätt

 1. ”Genom patent så kan du få rätten att nyttja ‘uppfinningen’ under en begränsad tid – max 20 år – så länge som du fortsätter och betala patentavgiften till patentverket .”

  Patent ger inga rättigheter att utnyttja en uppfinning som du inte redan har. Gör du en uppfinning så kan du använda den direkt hur mycket du vill, inga tillstånd eller nyttjanderätter behövs.

  Patent är en mental och intellektuell inhängnad där du på ett papper slagit fast vad du anser dig äga, då du är den första som gått på den marken och insett värdet av den. Jmf engelskans Intellectual Property, intellektuell egendom. Egendom. Egen dom. Den mark som du bestämmer över. Och bara du. Jmf det med äganderätt och du ser att det har samma betydelse.

  Har du ett patent kan du sälja nyttjandet till det som du nu bestämmer över. Kallas normalt att du licensierar patentet till någon. Denne får en nyttjanderätt, oftast på en begränsad marknad, men inte äganderätt.

  Kan man stjäla ett patent? Svaret är Nej, man kan inte stjäla intellektuell egendom, man kan bara använda den, så där är vi helt överens. /A

  • ”Patent ger inga rättigheter att utnyttja en uppfinning som du inte redan har. Gör du en uppfinning så kan du använda den direkt hur mycket du vill, inga tillstånd eller nyttjanderätter behövs.”

   Jag talar om att nyttja och inte att bara använda uppfinningen.

   Ser att jag kanske varit otydlig i min blogginlägg. Nyttja används i mitt blogginlägg inte som en synonym med ordet ”använda” eller ”utnyttja” som den ofta idag används utan snarare SAOLs beskrivning ””begagna, dra fördel av” dvs i mitt blogginlägg menas då att med ensamrätt vidareförsälja varor som använder uppfinningen eller licensiera ut den till andra – för det behöver du patent. Dvs nyttja som i att ekonomiskt exploatera uppfinningen.