Två år av högt elpris

Mindre el efter turbinproblem vid kärnkraftverket i Oskarshamn 2. Det innebär att verket kommer tvingas köra med låg effekt och leverera mindre el till elnätet. Problemet kommer att lösas först sommaren 2013.

Detta innebär att Sverige under 2 år kommer få längre elproduktion och därmed så kan vi förvänta oss 2 vintrar till med högt elpris. Som tur var har vindkraftproduktionen ökat och har de senaste 12 månaderna motsvarat 5% av den producerade elen. Men fortsatt utbyggnad av vindkraften så kanske vi inte får så höga elpriser som det kan ha blivit pga dessa problem.

Det är trist att kärnkraften de senaste 4 åren haft stora problem och fått gå med mer eller mindre minskad kapacitet. Ett tydligt tecken på att vår kärnkraft är gammal och i stort behov av reparationer. 2013 förväntas O2 att få ökad kapacitet genom uppgraderingar vilket då ökar det verkets kapacitet att producera el – men det är tyvärr två är kvar tills dess.


Comments are closed.