Isabella Lövin-affären

Isabella Lövin har svarat Torbjörn Wester debattartikel i SvD och säger att ”Hänsyn måste också tas till kulturskaparna”. Torbjörn Wester har även svarat henne och utbrister ”Lövin ljuger om Mps politik” där han hårt påpekar hur Lövins agerande inte riktigt överensstämmer med vad hon skriver i sin debattartikel. Isabella Lövin röstade för Gallo-rapporten i EU och kräver hårdare straff för fildelning.

Det verkar rätt uppenbart att Isabella Lövin inställning i upphovsrättsfrågan inte är Miljöpartiets inställning i upphovsrättsfrågan. Miljöpartiet valde under 2009 att gå till val med kravet att fildelning på nätet skall vara laglig förmodligen för att dra röster i valet.
Miljöpartiet var väl medvetna om att ett av miljöpartiets toppnamn inte alls tyckte likadant i frågan. Varför valde miljöpartiet att hjälpa till att mörka för väljarna och var det verkligen bra att gå till val med en ulv i fårakläder på sin EU-lista ?

Har Isabella Lövin i valrörelsen mörkat sin inställning i valrörelsen 2009 ? Detta för att komma in i EU parlamentet. Hon kan inte undgått att vara medveten om att hon skulle få svårt att komma in i den situation som var år 2009 där frågan var som hetast i den politiska debatten och då Piratpartiet även fick 2 av de 20 platser Sverige skall ha enligt Lissabonavtalet.

Tyvärr så hittade jag inget om att hon talat fildelning tidigare under valrörelsen 2009 – kanske främst för att hon talade om sitt specialistämne fiskerinäringen. Med tanke på att hon då hade avvikande uppfattning mot sitt parti så tycker man att hon beskrivit den till väljarna så de kunde göra ett medvetet val av vilken av Miljöpartiets kandidater till EU-parlamentet de vill rösta på. Bara en sak hittade jag – en kort svar i en chatt då hon chattade på Aftonbladets webbplats när hon just kommit in i EU parlamentet:

Emil säger: vad tycker ni i fildelnings frågan?

Isabella Lövin säger: Vi anser att man ska skydda integriteten på nätet. Fildelning för personligt bruk ska vara legalt, men upphovsrätten måste fortsatt gälla naturligtvis. Upphovspersonerna ska få betalt för sitt arbete, exvis genom ”STIM”-pengar el liknande.

Jag kan inte undvika att notera att hon använder uttrycket vi – delvis för att då frågan är ställd på sådant sätt den är ställd men även förmodligen för att hon då menar Miljöpartiets åsikt i frågan och inte sin personliga åsikt. Hon fick förmodligen många svar på frågan i valet och detta är förmodligen då hennes standardsvar som hon då angav. Det intressant här är att hon anger partiets ställningstagande och nämner inte att hon själv har avvikande åsikt och vill ha hårdare straff för fildelning. Förmodligen för att hon visste att ange en avvikande åsikt hade medfört att hon förmodligen blivit bortkryssad av partiets väljarna och hon hade haft mindre möjlighet att ta en plats i EU Parlamentet.

PS Jag tror jag vet vad den som ställde frågan heter i efternamn – men det står inte på Aftonbladets chatt.


3 Responses to Isabella Lövin-affären

  1. Vore intressant utveckling om denne ”Emil” ville träda fram och ge sin syn på saken vilket förtroende har han för Lövin efter ett sådant agerande som hon troligtvis avsiktligt har gjort.

  2. Pingback: ”Lövin ljuger om Miljöpartiets politik ” « Christian Engström, Pirate MEP