HD tar upp Mangamålet

HD tar upp det kontroversiella Mangamålet. I grunden handlar detta om våra yttrandefrihet. Jag tillhör de som anser att yttrandefriheten måste få vara stark. Vi måste för att ha ett debattklimat där man inte använder inskränkningar i yttrandefriheten som ett maktmedel att stoppa sanningar man inte vill höra på. Vi måste ha en yttrandefrihet med rätt för människor att säga saker andra inte vill höra och oavsett hur osmakliga dessa yttranden är – så länge som dessa yttrande inte direkt skadar andra människor.

Det finnas även inskränkningar i denna yttrandefriheten. Men detta bör endast få göras om det är så att ett yttrande kan skadas andra rättigheter att leva sitt liv. Ett bra typexempel är det är olagligt att planera att genomföra ett mord – för det är inte någon bör göra.  Det är även olagligt att sprida förtal om andra människor i avsikt att skada dem.  Det finns även inskränkningar gällande rätten att sprida statshemligheter till främmande makter.  Alla dessa är rätt naturliga och sådan som är till för att skydda andras rätt att leva sina liv.

Däremot så är mangadomen intressant för den handlar om en lag som var kontroversiell redan när den infördes. Frågan om hur lagen skall tolkas för att uppfylla de krav som grundlagen ger oss i yttrandefrihet. Men även frågan om lagen är proportionell mot det beundransvärda den vill göra och skydda våra barn. Det handlar om den svåra gränsdragningen mellan vad lagen vill göra och vad den verkligen gör och hur svår detta gör den att genomföra då det lagen är för brett skriven.

Frågan högsta domstolen skall ta ställning till handlar  i grunden om någon som gör en skämtteckning med familjen simpsson nakna skall åka i fängelse för det eller ej.

Det må vara osmakligt att göra en sådan teckning men det borde för den skull inte vara olagligt. För enligt svensk lagstiftning så kan många gamla konstverk vara barnporr – te.x. bilder med nakna barn av Carl Larsson 

För om alla som har dålig smak skall sättas i fängelse så måste många sitta inne. Konst är konst och må den så vara. Så länge det konsten avbildar är fria fantasier så bör konsten vara laglig.


One Response to HD tar upp Mangamålet

  1. Det är ju våra riksdagspolitiker som haft den dåliga smaken att godkänna denna lag, i fängelse med dom 🙂