IPRED får inte använda sig av DLD-data

EU-domstolens Generaladvokat Jääskinen säger att data lagrade enligt datalagringsdirektivet(DLD) inte får användas för IPRED-förelägganden . IPRED förelägganden innebär att upphovsrättsrepresentanter kan få ut vem som hade en visst IP-nummer vid en given tidpunkt från en ISP.

IPRED lagen strider inte mot DLD direkt anser generaladvokaten ”Dessa uppgifter måste dock ha lagrats just i syfte att kunna lämnas ut och användas för detta ändamål” för att få lämnas ut enligt IPRED.

EU domstolen kommer nu att utgå ifrån generaladvokatens råd och kommer senare med det formella domslutet. Men redan nu kan man ana att DLD kommer stoppa IPRED begäran i många fall eftersom ingen vettig ISP kommer spara data enkom för att lämna ut den i IPRED förelägganden. IPRED blir därmed en helt tandlös lag. Informationsföreläggandet i IPRED-lagen blir helt verkningslöst.

Domslutet var knappast oväntat utan att EU-domstolen skulle komma till slutsatsen att data sparade enligt DLD inte skull få delas ut enligt IPRED var inte oväntat.

Uppdaterat: Analys. Vad innebär då detta ? Ja förmodligen så innebär detta att ingen kommer användas sig av IPRED lagen för att själv göra intrångsundersökning. Dock har polisen redan fått förstärkning med en grupp som idag prioriterar kulturdelningsfrågorna så alla intrång kommer anmälas dit och polisen har rätt att få ut data från DLD. Så detta förändrar inget i sak från nuläget. Polisen kommer fortsätta jaga kulturdelare.


One Response to IPRED får inte använda sig av DLD-data

  1. Fast att det nu blir polisen som måste hantera alla fall är bättre än att upphovsrättsmaffian har direkt access till personuppgifter. Något bättre iaf, för jag misstänker att ”samarbetet” mellan den där speciella polisgruppen och maffian är mycket bättre än vad den borde vara.