Nu skall FRA spana på svenskar ?!?

Man har tidigare stoppat FRA att spana på svenskar men nu vill Säpo kunna signalspana på nätet och därmed så vill de spana på svenskar – för det är deras jobb att kontrollera terrorister. Det betyder att när man öppnar upp för att Säpo kan få signalspana genom FRA så öppnar man upp för att FRA kan signalspana på svenskar.

Stockholmsbombare Taimour Abdulwahab var svenska medborgare, så man hade inte fått spana på honom. Så hur hade SÄPO tänkt sig att ta fast honom ? Även i Norge så var terroristen bakom bomben i Oslo norsk medborgare. Så en sådan typ av terrorist hade man inte kunnat få fatt på i Sverige om det uppkommer här.

Enda sättet är om FRA får spana på svenskar med. Nej som förslaget nu är skrivet så är det bara ett steg på vägen. För nästa gång kommer man säga – men vi kan inte ta fast inhemska terrorister – vi måste få spionera på svenskar med.

Steg för steg så urholkas rättsäkerhetern. Politikerna luras att steg för steg utholka de mänskliga rättigheterna. Steg för steg så införs det absoluta övervaknignssamhället.

Det är ungeför som när man kokar en groda – kastar man in det i kokande vatten så hoppar den ut men om man sakta ökar temperaturen steg för steg så märker den inget före grodan är helt genomkokt.


11 Responses to Nu skall FRA spana på svenskar ?!?

 1. Pingback: FRA-shoppen skall öppnas helt igen! | Integritet och Frihet

 2. Men för att förebygga terroristattacker
  är det kanske smartare att vara observanta
  på om våra älskade säkerhetstjänster har övningar.
  På eftermiddagen, dagen för Londonbomb-
  ningarna, den 7 Juli 2005, gjorde
  Managing Directorn för krishanterings-
  firman Visor Consultants, Peter Power,
  en del makalösa uttalanden på diverse
  radio och TV kanaler. PÅ BBC Radio5
  sade han:

  “At half past
  nine this morning we were actually
  running an exercise for a company of
  over a thousand people in London based
  on simultaneous bombs going off precisely
  at the railway stations where it happened
  this morning, so I still have the hairs
  on the back of my neck standing up right
  now.… [I]t was about half past nine
  this morning, we planned this for a company
  and for obvious reasons I don’t want to
  reveal their name but they’re listening
  and they’ll know it. And we had a room
  full of crisis managers for the first
  time they’d met and so within five minutes
  we made a pretty rapid decision, ‘this
  is the real one‘….”

  Lyssna på inslaget från BBC Radio 5 (mindre än 1 minut)

  Och från

  ITV news (ca en och en halv minut)

  kan ni se och höra ett liknande uttalande från homom.

  Ovanstående hämtat från History Commons

  Övningen hade dom tillsammans med Scotland Yards
  plus ett annat ”company”

  Kanske passade dom i samhället välintegrerade
  cricketspelande terroristerna på att utlösa sina
  bomber på precis dom tåg och tider som ingick i
  förutsättningarna för krishanteringsövningen
  (smart eller inte)!!! Det är i alla fall
  vad Peter Power säger..

 3. @Jean,

  (kopierat från ett inlägg i svd)

  ”Regeringsformen2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

  6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.
  Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408)”

  Men grundlagar och deklarationer om mänskliga rättigheter är väl bara äckliga..

 4. FRA får spana mot svenskar redan idag. Det finns inga sådana inskränkningar i lagen. Möjligen syftar du på inhämtning av inrikestrafik, vilket är förbjudet. Personer som befinner sig i Sverige i kontakt med andra länder är idag legitima spaningsobjekt för FRA inom ramen för uppdragen. Dessutom får FRA massinhämta svenskars trafikdata som förekommer i de trafikstråk/signalbärare som man har tillstånd för. Materialet får sparas i max 1 år.

  Däremot delar jag din oro över att Säpo och den öppna polisen nu föreslås få inrikta FRA på ett alltför vidlyftigt sätt. Det är inte särskilt kontroversiellt att FRA t.ex. ska kunna få ägna sig åt spaning mot andra länders beskickningar. Det brukar man kalla för symmetrisk spaning, dvs stater som avlyssnar stater. Men när man därifrån går till de asymmetriska hoten, som grov brottslighet och extremism börjar problemen.

  Jag tror dock att ett antal remissinstanser kommer att ha starka invändningar mot denna departementspromemoria. Vid det här laget är kunskapen stor om att signalspaning per defintion alltid innebar massavlyssnoing och insamloing av mängder av överskottsinformation. Sådant är problematiskt i sig, men konsekvenserna blir desto allvarligare när man ger sig in på det brottsbekämpande området.

  Sammanfattningsvis tycker jag att det kan vara OK om FRA får spana år Säpos kontraspioange, men inget mer. Och självklart ska den öppna polisen aldrig någonsin få rikta några spaningsuppdrag på FRA.

 5. #Jean

  Det är inte behoven för Rikets säkerhet som bestämmer övervakningsmöjligheterna, utan övervakningsmöjligheterna som bestämmer behoven för Rikets säkerhet.

  Större möjligheter för en överhet innebär att denna överhet förändras. Because it can. Samhället i stort är skyddsvärt mot en sådan förändrad överhet.

  Ditt tal om paranoid världsuppfattning och desorganiserat tänkande slår för övrigt tillbaka på dig själv med det sista stycket du skriver.

 6. Den typiske motståndaren till FRA-lagen är en människa som kraftigt överdriver sin egen betydelse och sitt värde som människa. Att tro att FRA avsätter personal att avlyssna vanliga människor är ett utslag av en paranoid världsuppfattning och desorganiserat tänkande. Personer som du och jag är inte av säkerhetspolitiskt intresse. Förstår ni det? FRA har inget värde att signalspana på varken dig eller mig. Att ens få för sig något annat eller ens tro att så vore möjligt är dumt. Hör ni det? DET ÄR SÅ IN I HELVETE DUMT. Det är felaktigt. FRA-motståndaren ser sig själv som det ytterst skyddsvärda, inte samhället i stort. Det är ett individtänk som äcklar mig. I min värld är samhället det ytterst skyddsvärda.

  Riket säkerhet går före dig och din egoism. Motstånd mot signalspaning äcklar mig. Den dagen terrorn drabbar Sverige igen, med potentiellt mängder av dödsoffer som följd, står SÄPO där och säger: Hur kunde vi veta att detta skulle ske? Vi får ju inte ens signalspana, för ett gäng idioter trodde att vi skulle avlyssna dem för nöjes skull.

  • Läs artiklarna jag länkar till. SÄPO vill signalspana just för att söka efter medhjälpare till bombmannen i stockhoilm. Så meningen är att signalspana efter alla kontakter som denna haft – även alla de kontakter som skett med vanliga människor.

   För även terrorister har kontakter med vanliga människor. Så ja SÄPO vill signalspana på vanliga människor.

  • Jean!
   Vad har du för historie kunskaper?

   För det finns hur många fall som hällst i historien där staten har övervakat sina egna för att kunna komma åt oliktänkande. Bara för att det inte är troligt att gemene man i nu läget kommer att avlysnas på det sätt som du vill ge sken av så säger inte det att det inte kommer att ske i framtiden. MAKT FÖRBLINDAR. OCH DEN SOM HAR MAKT SOM DEN KAN STYRA SOM DEN SJÄLV VILL KOMMER SÅ OCKSÅ ATT GÖRA NÄR TILLFÄLLE GES.

   Blir så arig när jag gång på gång ser kommentarer eller artiklar som inte ser längre än nu tid. Vad händer i framtiden om dessa lagar blir sådana att vi får ett totalt ÖVERVAKNIINGSSAMMHÄLLE???

  • Jean, på en av FRA’s infoföreläsningar hånade generaldirektörern för FRA mig på samma sätt och fick hela salen att skratta.

   Jag vidhåller – Ingen har rätt att läsa eller scanna min epost.

   Det är en grundläggande värdering som hela detta samhälle bygger på. Om du har en uppfattning om att vårt samhälle skulle sluta fungera om allt och alla inte var konstant övervakade så har du helt enkelt inte tänkt färdigt. Den typen av paranoida tankar där varje muslim är en potentiell terrorist, varje miljöpartist en militant vegan och varje motorcyklist en Hells Angels bandit är inte sunda. Varken för dig eller samhället.

  • Du kanske inte riktigt har förstått debatten, Jean. Visst har det förekommit överord från båda håll, men låt oss glömma dem för en stund.

   Historien är full av exempel där underrättelse- och säkerhetstjänster har fått för stora befogenheter och där saker och ting har urartat på ett skrämmande sätt. Det räcker att påminna sig IB här hemma eller Bushs extraordinära åtgärder i det s.k. kriget mot terrorismen.

   Säkerhets- och underrättelsetjänster jagar ständigt åtråvärd information. Det är då inte värnandet om personers integritet som står i fokus. Åtskilliga inom denna sfär och även inom polisen har förklarat hur lätt det är att bli ”fartblind”.
   Jag tror inte att FRA:s tjänstemän är några illasinnade individer som intresserar sig för ”vanligt folks” kommunikation. Men deras främsta drivkraft är jakten på information och att visa sig duktiga inför uppdragsgivare och chefer. Och var går egentligen gränsen för att en ”vanlig person” riskerar att komma med på ett hörn i ett sociogram? Hur många led bort från huvudobjektet ska man befinna sig för att bli ointressant? Om jag ofta skickar pengar till min familj i ett visst land i Mellanöstern, är jag då också ett potentiellt mål för FRA? Finns det andra mönster i min kommunikation med utlandet som kan trigga igång myndigheternas intresse etc?

   Det finns också ett principiellt problem. Både du och jag har rätt till vår privata sfär. Myndigheterna ska inte ha någon rätt att göra intrång i denna med mindre än att det föreligger en skälig misstanke om brott. På den punkten spelar bl.a. FRA-lagen i en egen division.

   Man bör alltid tänka i ett längre perspektiv och se till helheten. Genom all lagstiftning som införts de senaste åren har för länge sedan den balanspunkt passerats som måste finnas mellan rätten till personlig integritet och statens möjligheter att förebygga och bekämpa brott.

  • Har du helt glömt IB-Affären, det var inte särskilt länge sedan där svenska staten (via IB som är FRA:s företrädare) systematiskt övervakade och kartlade svenska medborgare med ”fel” (framförallt vänstersympatisörer) politisk uppfattning.

   Att ge staten ett verktyg som kan användas för att automatiskt kartlägga hela svenska folkets digitala kommunikation och informationsutbyte är farligt eftersom informationen de ges tillgång till avslöjar detaljer som t.ex:
   Religion,
   Sexuell läggning,
   Politiska åsikter,
   m.m.

   Att det i stort är maskiner som utför kartläggningen är irrelevant då människor ändå har tillgång till systemen.

   i och med FRA lagen så är det enda som krävs för att Regeringen ska få ut en komplett lista med samtliga internetanvändande SD sympatisörer/Judar/Bögar/Muslimer/Pirater/Folkpartister/Hockeyfans/Whatever i sverige ett politiskt beslut att ta fram den informationen.

   Mellan 1957 och 1978 skadade och i några fall fängslade svenska staten via eller på grund av IBs verksamhet hundratusentals människor samt begick ett stort antal inbrott, Riksdagen saknade kännedom om IBs verksamhet under större delen av denna period.

   När det gäller terror har vi haft en idiot som sprängt sig själv i luften.

   Vilket är det största hotet mot demokratin ?