Regering och S överens: Säpo får beställa signalspaning – rapport | svt.se

Regering och S överens: Säpo får beställa signalspaning

.

FRA-shoppen är öppen. Regeringen har svikit sitt löfte om att stänga FRA-shoppen. Socialdemokraterna har svikit sina medlemmar och det kongressbeslut som tagits i frågan.

Inte många år efter att de sagt annorlunda så väljer de och svika väljarna och sina egna medlemmar i partierna genom att återinföra den integritetskränkande FRA-shoppen.

Men väljerna fortsätter och välja in politiker som sviker dem. Varför är det så ?


One Response to Regering och S överens: Säpo får beställa signalspaning – rapport | svt.se

  1. För att större delen av väljarna får sin information trån tidningar och TV. Dessa styrs politiskt och sprider under valår enbart ut den information som passar.

    Väljarna i allmänhet verkar inte ha minne att komma ihåg de nyheter som eventuellt sipprade ut mellan valåren.