Tieto-krachen: Hade funkat i Linux

Nu börjar det komma fram uppgifter som talar om varför det blev problem i Tietos moln. Det visar sig att de använde backuper som inte fungerade i operativsystemet. Så när diskarna kraschade och de skulle återställa från backup så fick Tieto – blåskärmar och kraschade band – IDG.se.

Backup-programvaran var inte kompatibel och fungerade i den version av Windows 2008 de körde på. De fick då blåskärmar när de försökte återställa. Det är ett problem som kunnat åtgärdas om man från början inte installerat datorprogram som inte var kompatibla med varandra.

Hade de kört Ubuntu Linux så hade den beroendehantering som finns för programvara varnat om att backup-programmet inte var kompatibelt med det installerade programbiblioteken och försökt lösa problemet. Hade det inte gått så hade programmet inte installerats. Då hade man fått en mycket tidig och klar varning om att det hela inte fungerande tekniskt.

Nu är det inte på något sätt klarlagt vem som fattade besluten om att uppgradera och varför de installerade inkompatibla datorprogram/system. Men någon har sjabblat på något sätt då detta kunnat hända. Med Linux hade de ansvarig för Tieto inte kunnat skjuta problemet under mattan och ignorera det för då hade IT-systemet klagat direkt. Nu verkar man ha installera back-up programvara i ett operativsystem det inte fungerade med.

Noterar även att många hade stora skadestånd som blev aktuella om upptiden för Tietos system var under 95.9% – för den som kan räkna så innebär det att systemet kan vara nere 2 veckor innan då detta skadestånd var aktuellt på årsbasis. Nu är dock denna siffra på kvartalsbasis så skadeståndet verkar betalas ut.


6 Responses to Tieto-krachen: Hade funkat i Linux

 1. Som jag ser det är backuper idag främst till för att skydda mot data-korruption och förlust av data. Inte krascher av disk/lagringssystemet.

  Det spelar ingen roll om man har dubbla disk-arrayer med speglade diskar på olika ställen då korrupt data replikeras till alla enheterna. Du får 4 enheter med korrupt data istället för 1.

  Det lömska med korrupt/förlorad data är att det kanske inte syns förens långt efteråt. En tabell i en databas eller filer på filsystemet är korrupta/felaktiga/saknas kanske inte upptäcks fören 6 månader senare? vad gör du då, då behöver du återställa en en korrekt kopia från en backup som togs långt bakåt i tiden.

  Inga EMC-skåp och speglade diskar räddar dig då.

 2. > Hade de kört Ubuntu Linux så hade den beroendehantering som finns för
  > programvara varnat om att backup-programmet inte var kompatibelt med det
  > installerade programbiblioteken och försökt lösa problemet.

  Det är en förenkling, det kan ju finnas buggar i paketeringen som gör att backupprogramvaran har felaktiga beroenden.

  Fel kan inträffa i alla system, men däremot tror jag att i en Linuxbaserad värld hade Tieto varit uppe och snurrat igen för flera dagar sedan, men av en helt annan anledning: Man hade satt en grupp utvecklare på att jobba sig runt problemen i kärnan, och en annan grupp på att fixa backup-programvaran. I en värld av öppen källkod finns det inget som stoppar dig från att förändra någon del av operativsystem, eller program, så de löser dina behov, och man behöver inte vänta på någon tillverkare av vare sig operativsystem eller backup-programvara.

 3. Backups are taken for granted these days, companies investing in HA sytems and replication think that’s good enough not to spend time and money on traditional backups, I have seen it and still see it happen.

  I hope this situation will serve as a lesson to all outsourcing companies and take customeräs data seriously.

  Linux, Apple windows and so on they only are tools to serve a purpose, how we use them and take care of them that’s up to us.

 4. Hade man använt öppna format på sina backuper så hade det funnits alternativ programvara och dessutom inte varit lika versionskritiskt. Backuper är till för kritiska situationer och måste överleva programuppdateringar och i många fall även arkivering.

 5. Det har inte så mycket att göra med val av operativsystem, du kan gå runt beroenden i Ubuntu med.

  Det handlar lite om val av produkter och mycket om arkitektur, driftrutiner, återläsningstester och andra delar som handlar om kompetens och beslutsfattande på fel grunder.