Juholt: Jag har inte ljugit

I gårdagens DN kunde man läsa hur uttalanden från socialdemokraternas partiledare när han nu återkom till den politiska debatten. Juholt: Jag har inte ljugit – DN.SE.

Idag kan man läsa hur Juholt hävdar att alliansen gjort upp med sverigedemokraterna redan ett halvår innan dessa ens röstats in i riksdagen.

Hur tänkte Håkan Juholt att detta skulle ha skett ? Jag tror det har att göra med att socialdemokraternas bortförklaring 1a är att regeringen gjorde upp med sverigedemokraterna och att socialdemokraterna har en mycket bättre lösning som regeringen hade kunnat få använda sig av. Att denna 1a inte var användbar för just försvarsfrågan insåg inte Håkan Juholt.


2 Responses to Juholt: Jag har inte ljugit

  1. Den värsta delen med det hela är ju: Håkan Juholts förklaring till sitt uttalande är, enligt TT, att han valde att medvetet uttrycka sig drastiskt för att belysa ”minoritetsregeringens problem”.

    Det han säger här är ju i så fall att han ljög medvetet. Dessutom, om han nu, som han säger, naturligtvis visste att SD inte satt i riksdagen förra mandatperioden, så borde han väl rimligtvis veta att regeringen inte heller var i minoritet vid det tillfället. 😉

    Så dubbelfail. Trippelfail om man tänker på att SD faktiskt var/är emot att man lade om från värnpliktsförsvar till yrkesarme, så vår ”käre” landsfader hade knappast fått det stödet därifrån.

    • Det som då kanske är mest intressant i sammanhanget är att han var ordförande i Försvarsutskottet, ledamot i Krigsdelegationen, suppleant i Utrikesnämnden… och borde ha vetat om turerna i frågan.