Kopimismen – en svåruttalad religion

Nu har då kommerskollegiet godkänt den nya religionen Kopimismen. En del ser den som en kul grej – andra skriver arga debattartiklar om kommerskollegiets tilltag att godkänna den nya religionen. Andra spekulerar i andlighet och vad den nya religionen egentligen innebär.

Själv anser jag att religionen är hedisk då den hyllar Ctrl-c Ctrl-v när alla vet att de rätta sättet att kopiera information är Ctrl-k och Ctrl-y. Men oavsett hur man gillar religionen så har den givit upphov till en mängd olika reaktioner världen över.

Oavsett vad man tycker om religionen – den är inte lätt och uttala – säg kopimismen tre gånger snabbt så inser man hur svår den nya religionen att uttala och förstå.


Comments are closed.