Lägg ner mobiltelefonin

Tog tidigare upp det faktum att kostnaden för mobiltelefoni är skyhögt högre än kostnaden man betalar för mobilt internet. Det har gjort att många använder sin mobila internet för att ringa telefonsamtal.

Teleoperatörer vill blockera Skype – DN.SE – för de anser att den tar av deras vinster.

De har helt rätt men problemet är inte Skype. Problemet är teloperatörerna och deras i mitt tycke felaktiga prissättning på sina tjänster. Jag anser att Sverige bör bli först i världen med att lägga ner mobiltelefonin.

I stället för att allokera frekvenser för mobiltelefoni så bör allting i stället gå mot att vi satsar på enbart mobilt Internet. Via mobilt Internet så kan man sedan ringa till varandra.

I stället för att se Internet som en tilläggstjänst till telefoni så bör vi få operatörer som ser sig som säljare av mobilt Internet. De kan även sälja IP-telefoni som en tilläggstjänst – om de vill det.

Det är först då som vi kommer få en rättvis kostnad för telefonitjänsterna. En kostnad som ligger långt under vad kostnaden för att ringa telefonsamtalen idag ligger på.

Att kostnaden är för hög för mobilsamtalen är pga politiska beslut att sälja frekvenserna till högsbjudande vilket höjde kostnaden för alla användare men även genom att PTS inte har varit tillräckligt aggressiv att kräva lägre kostnaden för transittrafik och roamingavgifter för telefonisamtalen.

Lägg ner mobiltelefoni. Satsa i stället till 100% på mobilt Internet. För kunderna så kan detta fungera likadant som idag – skillnaden blir att man användersig av en mobil applikation för att ringa i stället för att det är inbyggd i sin bärbara handdator. Tillverkarna av monbiltelefonier kan då välja att sluta tillverka mobiler och i stället tillverka läsplattor. I en sådan framtid får de byta namn på iPhone till iPad mini.


Comments are closed.