Inga fler vägar ?

Trafikverket har kommet med en intressant synpunkt på dagens politik. För att klara av miljömålen så tänker sig politikerna att trafiken måste minska varför trafikverket nu säger att "Vägnätet är färdigbyggt" | Inrikes | SvD.

Målet politikerna för fram är att man vill minska biltrafiken med 20 % till år 2030. Det finns flera skäl till det men den främsta verkar vara miljökraven från EU gällande minskade koldioxidanvändning.

Problemet är att vanliga människor verkar inte förstå sådant utan att de kommer nog fortsätta att åka bil om inte politikerna inför åtgärder som gör det mycket dyrare att åka bil. Eller mycket billigare att åka på andra sätt.

En satsning är att satsa på utbyggnaden av cykelvägar så att de som vill och kan cykla till jobbet. Säg att du cyklar i 20km i timmen då hinner du 5 km på en kvart. Skall man åka kollektivt så kan väntetiden på resan vara så lång och du skall även ta dig till och från hållplatserna/stationerna så ofta går det långsammare än att cykla även upp till så långt som en mils väg till jobbet. Även om man åker bil så får man svårt att komma fortare till jobbet med tanke på att man måste ta sig till och från parkeringsplatsen och stå i bilköer till och från jobbet. Ofta är är bilvägen längre än cykelvägen så chansen att man kommer fram mycket fortare med bil är faktiskt inte speciellt stor.

Ju kortare resvägen och restiden är desto mera intressant blir cykeln som transportmedel. En cykel är rätt effektiv för resor upp till 10 km givet att det finns bra cykelbanor att ta sig fram och till jobbet. En stor fördel med att cykla till jobbet är att man får motion varje morgon och kväll det gör att man slipper springa på gym.

Ett sätt att då göra det sämre för biltrafikanter och bättre för de som går och cyklar är att bygga nya vägar för cyklar på bilarnas bekostnad. I Malmö så satsar man idag stort på cykeltrafik genom att bygga nya cykelbanor. Man tar då av bilvägarna i vissa fall vilket då även hjälper till att minska bilarnas hastighet inne i centrum. Det gör det säkrare för fotgängare och cyklister att ta sig fram i centrala Malmö.

Ett annat alternativ är att införa trängselskatter i fler kommuner. Centern vill att man tittar på att fler kommuner skall följa Stockholm och införa trängselskatter. Göteborg är på gång att införa det men även Uppsala och Linköping är i behov av att minska biltrafiken i centralorten. De talar även om behovet att man tittar på system som förenklare möjligheten att färdas över länsgränserna med samma betalsystem för biljetterna.

Samtidigt så föreslås av länsstyrelsen i Stockholm att en höjning av trängselskatten i Stockholm för att ytterligare minska trafiken. Antalet partiklar i luften är för hög i både Stockholm och Göteborg, man behöver minska biltrafiken för att förbättra luften. Samtidigt så tittar man på att bygga ut tunnelbanan i stockholm för att hela regionen växer och det behövs större kapacitet.

Nu är inte kollektivtrafiken bra den heller både SJ och SLs kunder är idag missnöjda med trafiken och deras betyg är låga. SJ är nere i en kundnöjdhet på 51.3 och då brukar man räkna med 60 är bra och allt över 70 som mycket bra. Buss och flyg ligger över 60 medan t.ex. SL i senaste året gick från 61.4 till 54.4. Som jämförelse ligger SAS på 68.9 och Swebus på 71. En indikation på att resenärerna inte är så nöjda med sin kollektivtrafik. Ett stor problem är biljettsystemen som idag ofta är automatiserade vilket gör det svårt att köpa biljetter.

Inom Piratpartiet så finns de de som vill att man för fram tanken på att helt skattefinansiera kollektivtrafiken och ta bort taxorna. Idag är normalt hälften av kostnaden för kollektivtrafiken bekostad av det allmänna. Genom att helt bekosta det hela via skattesedeln så blir ökningen inte lika stor som nuvarande kostnaden då det innebär besparingar att ta bort försäljning av biljetter och biljettkontroller. För de som idag åker kollektivt så sjunkerna kostnaderna för kollektivtrafiken rätt rejält även om de då får betala kostnaden via skattesedeln i stället. Detta kommer dock att innebära att fler åker kollektivt. Vilket är en fördel om man vill minska bilåkandet och spara miljön.


One Response to Inga fler vägar ?

  1. Det kan vara värt att notera att vi sannolikt behöver minska bilismen av andra skäl än klimatet – exempelvis för att möta peak oil. Tyvärr räknar inte Trafikverket på någon problem med tillgången på drivmedel vilket enligt mig är något naivt för det är inte osannolikt att bilismen behöver minska mer än 20% fram till 2030 för att samhället ska klara av den allt dyrare oljan.