Android vann på alla punkter

Nu har domaren i upphovsrätts/patenttvisten mellan Oracle och Google gällande Android och Java kommit med sitt domslut gällande APIer och det är ett rungande nej till Oracles lösa påstående att APIer skulle vara möjliga att upphovsrättskydda. Även de påstådda 9 raderna kopierad kod tar han upp:

”Oracle has made much of nine lines of code that crept into both Android
and Java.This circumstance is so innocuous and overblown by Oracle that the
actual facts, as foundherein by the judge, will be set forth below for the
benefit of the court of appeals.”

Domslutet är klart och tydligt för Google och i praktiken så har Oracle efter detta inget att hämta. Kul att se att inte hela mjukvaruindustrin dog genom att Oracle hävdade att APIer skulle gå att upphovsrättskydda. Nu har iofs redan man i europa förklarat att så inte är fallet. Men detta kunde ha förstört hela mjukvaruindustrin i USA.

Det är skönt att se att alla olyckkorpar som påstod att Oracle skulle vinna haft helt fel.

Har läst domslutet och finner den mycket välskriven och visar på att domaren faktiskt har en bakgrund inom programmering. Hans förklaringar och beskrivningar av problematiken är mycket bra. Det är uppenbart att den är skriven för att minimera risken för att domen överklagas och ändras.


3 Responses to Android vann på alla punkter

  • @Robert, inte mycket, Microsoft har så vitt jag vet inte hotat varken Mono eller Wine med upphovsrätten som grund.

   De möjliga hoten mot både Mono och Wine kommer från mjukvarupatenten och där är antagligen Oracle ett större hot mot mono än Microsoft är. (Oracle sitter på en hel drös VM och JIT relaterade patent och Microsoft har lovat att inte använda sina patent mot de delar av C#, CLI och CLR som ingår i ECMA standarden).

   • Microsoft har varit ute och hotat andra företag pga patent inom Androidsvängen och tvingat många till att betala licens för patenten. Microsoft, Nokia och Apple har även överlåtit många patent till MOSAID – ett patenttroll – som förmodligen kommer förekomma i många patentstrider de närmaste åren.

    Den del av C# som ingår i ECMA standarden är väldigt gammal vid denna laget och så det finns mycket nytt som Microsoft kan stämma Mono för om de skulle vilja det. Det normala är att när företag ser att det inte finns mer pengar att tjäna på annat så övergår vanligtvis ett företag med patent till att börja stämma andra för patentintrång.

    Sun hade aldrig stämt Google på det sätt som Oracle stämde Google i detta fall. Men med nya ägare så kommer nya sätt att se på saker. Så stämningar mot Mono och Wine någon gång i framtiden ser jag som inte alls som något konstigt om de inträffar. Senaste åren har Microsoft gått från att använda patent defensivt till offensivt så vi kommer nog se dem inblandade i fler strider i framtiden där de är de som anklagar andra. De lyckades köpa sig ur striden mot Barnes & Noble nyligen men det kommer inte alltid lyckas.