EU kommissionen kör över EU parlamentet ?

I dag röstande EU parlamentet nej till Acta-avtalet. Hela 478 röstade nej och bara 39 ja till Acta-avtalet. Då tänker man sig att det borde innebära slutet för avtalet ?

Men icke. EU kommissionen tänker vänta på domstolens prövning av avtalet och sedan gå vidare i frågan. EU parlamentet brukar dock inte vara speciellt glad när kommissionen gör sådant. Så förhoppningsvis är det bara första steget i sorgeprocessen inom kommissionen – vägran att acceptera det inträffade.

-För oss som deltagit i den informationspolitiska debatten under en längre tid är Europaparlamentets nej till ACTA-avtalet en symbol inte bara för vad som är rätt och rimligt i informationsåldern, utan även ett bevis på en väl fungerande europeisk demokrati
— Amelia Andersdotter, ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

Tyvärr håller jag inte helt med Amelia i detta. Nej till Acta-avtalet var en seger för demokratin. Men hur kommissionen hanterat frågan är ingen seger för demokratin. Acta-avtalet är typ-exempel på hur demokratin inte bör fungera. Kommissionens sätt att hantera Acta-avtalet tyvärr på att man inom kommissionen inte har någon respekt för demokratin. Detta visar på det underskott för den demokratiska processen som existerar inom EU kommissionen. Vi behöver förändra EU kommissionen så att fungerar som man kan förvänta sig i en demokrati.

Acta är död. Må acta inte återuppstå.

PS Moderaten Fjellner och de andra förespråkarna för lagen fortsätter hävda att problemet är att folk inte förstår avtalet och att alla problem med akta är antingen myter eller lögner

– Många påståenden bygger inte bara på myter utan på rena lögner.

Det faktum att alla omröstningar av EU parlementet i de olika utskotten där man specialgranska avtalet från olika synvinklar och de ansvariga och majoriteten i utskotten har alla röstat nej till avtalet tycks inte förändra Fjellners världsbild. Han har inte funderat på att det kanske hans egen bild av Acta-avtalet som är fel ?


Comments are closed.