Spaniens krisen fördjupas: 1 av 4 utan jobb

Var fjärde spanjor saknar jobb – DN.SE. Spanien är det EU land som kan knäcka euron. Med sin storlek och sina stora problem med en enorm arbetslöshet så finner jag det svårt att tro att Spanien inte behöver mycket mer stödpengar från de andra euro-länderna för att klara sig.

Trots ECB-chefens uttalande som fick räntorna i spanien att gå ner igår så så tror jag inte på att det kommer vara politisk och ekonomiskt möjligt att klara av att behålla spanien inom euro-zonen utan tror att de kostnader det skulle medföra för de andra euro-länderna kommer innebära euro-zonens uppbrott.

I grekland kommer de inte överens om hur staten skall minska sina kostnader samtidigt som Lettland vill att Grekland skall kastas ut ur euron. Lettland är inte ännu medlem av euron men förväntas bli medlem om något år.

Vi får se hur det går men jag tror att euro-land kommer vika sig för greklands krav på att få lättnader i sina sparkrav och så kommer de får stanna en tid till – tills nästa kris kommer och de förmodligen äntligen kastas ut ur euroland. Men då kommer spaniens kris ha förvärras och vi kommer förmodligen se återverkningar som även leder till att andra länder lämnar euron.


Comments are closed.