Klimatet försämrar vår föda

Nu när koldioxidhalten slår rekord och vi ser en mängd indikatorer på att jorden kommer värmas kraftigt inom det närmsta århundradet så kommer även rapporter som visar på att det är direkt dåligt för vår föda. Koldioxiden gör vetet sämre | Inrikes | SvD.

Världsbanken kom för några dagar sedan med sin rapport där man anser att jordens medeltemperatur kan öka med 4 grader. Det är dubbelt så mycket som målet för höjningen som antogs på klimatkonferensen i köpenhamn. Resultat: Delar av jorden kan bli obeboelig då värmen kommer göra det omöjligt för folk att bo kvar runt ekvatorn – folkrika områden som måste evakueras.

Denna rapport kommer samtidigt som regeringen sänkt ambitionerna i klimatartbetet. Känns som dålig timing av alliansregeringen.

Problemet med rapporten är att om det blir sant så är problemen så stora att många inte kommer orka göra något åt det hela för att de känner att problemen är dem övermäktiga.


Comments are closed.