Debatt: Kreditkortsföretagen får inte hota närings- och yttrandefriheten

Christian Engström skriver i Aftonbladet Debatt: Kreditkortsföretagen får inte hota närings- och yttrandefriheten | Debatt | Aftonbladet.

Det här är en viktig fråga om yttrandefriheten. För om betalningsförmedlarna har i praktiken monopol över betalförmedlningarna så kan de använda detta monopol till att stoppa betalningar inte bara till företag de inte gillar utan även till organisationer som driver en fråga de inte gillar. Politiska partier är urtypen för denna sort av organisationer. Vi kan inte ha lagar som gör det möjligt för oligopol att bestämma vilka politiska åsikter man får bedriva i ett land.

Därför är det bra att vi i Piratpartiet har sett till att lägga in skrivelser i EUs beslut om att vi inte får hamna i en situation där åsikter omöjliggörs genom ekonomiska påtryckningar från monopol och oligopol. Vi kan inte tillåta betalförmedlarna som kortföretagen att bestämma vilka åsikter det skall vara möjligt att hava – yttrandefriheten skall bestämmas i lag och inte i storbolags styrelserum.


One Response to Debatt: Kreditkortsföretagen får inte hota närings- och yttrandefriheten

  1. Försök inte kringgå dåliga regler med fler dåliga regler!

    Uppmana istället folk att använda alternativa tjänster, t.ex. bitcoins. Om ett företag (Visa/Mastercard) väljer att ha regler för vilka som ska få utnyttja deras tjänster så är det upp till dem. Och det är inget som politiker ska lägga sig i.

    Det är upp till allmänheten att välja om de vill fortsätta använda dessa företag, eller om de vill använda något annat.