Sverige har aldrig invaderats av britterna

Minnessten över slaget i PiteåEnligt en undersökning så finns det idag bara 22 länder i världen som aldrig invaderats av Storbritannien. Britterna har invaderat 90% av världens länder men inte alla; Sverige är ett av länderna britterna aldrig invaderat.

Vi delar äran med Andorra, Vitryssland, Bolivia, Monaco, Luxenburg, Paraguay, Vatikanstaten och några till.

Men och andra sidan så har de svenska vikingarna invaderat britterna en gång i tiden – så de fick väl så mycket stryk att de då inte vågade invadera Sverige 🙂

När det gäller britterna så är det välkänt att slaget vid Hastings 1066 innebar att normanderna under Vilhelm Erövraren invaderade och tog över England. Vad många inte känner till att en av orsakerna till att normanderna vann slaget var att den brittiska styrkan var i dåligt skick eftersom den bara någon vecka innan varit inblandat i ett blodig strid med vikingar under Harald Hårdråde. Britterna vann striden mot vikingarna men förlorade landet då de försvagades så mycket att normanderna lyckades vinna slaget vid Hastings 1066.

Skälet till att både vikingarna och normanderna invaderade var att gamle kungen dött och de såg en möjlighet att ta över landet. Hade det motsatta skett – hade britterna slagits med normanderna först och vikingarna sedan så kanske det varit ett nordiskt land idag. Hur annorlunda hade världen varit om England, Wales och Scottland varit med i nordiska rådet och pratat ett skandinaviskt språk.

I dagens moderna värld så sker inte så mycket invasioner utan man brukar ofta avgöra det hela genom demokratiska processer. Ett exempel är valet i USA där presidenten Obama demokratisk ’krigar’ mot utmanaren Romney. I många svenska tidningar utges valet för att vara jämnt – men i själva verket – precis som i slaget vid Hastings så är oddsen kraftigt i Obamas favör och denna har över 80% att försvara sitt jobb i fyra år till.

Genom att USA valet innebär val av elektorer som sedan formellt utser presidenten så är det så att Obama har en mycket stor fördel i att vinna omröstningen. I många delstaten är skillnaden mellan kandidaterna stor så man vet redan hur de kommer rösta i valet och vem som kommer få elektorsrösterna. I de kvarvarande delstaterna så finns ca 110 elektorsröster att kämpa om och Obama behöver bara få 33 av dem för att vinna så det krävs inte mycket för Obama att vinna valet. De stora svingstaterna Ohio och Florida måste båda vinnas av Romney för att denna skall ha minsta chans att vinna valet – och inte ens det kanske räcker för att vinna över Obama.

USA är som bekant en av britternas forna kolonier och ett land som då England invaderat. När det gäller USA så har det landet invaderat 80% av världens länder – men även USA har aldrig invaderat Sverige.

Nu finns det dock andra länder som faktiskt invaderat Sverige. Ett exempel är ryssland som under finska kriget t.ex. invaderade och höll Skellefteå 1809. Slaget vid Pitesund blev Finska krigets sista strid och faktiskt den sista gången en främmande makt krigade på svensk mark. Sedan 1999 står en minnesten på platsen för att ”minna om krigets vedervärdigheter.” (se bilden)

Nu för tiden så har sverige en neutralitetspricip och med siktet inställt på fred. Sverige deltar i FNs fredstyrkor och har militärer som hjälper till och bevara fredeen i världen. Sedan den infördes så har Sveriges neutralitetspolitik har stått sig bra genom åren.

På Piratpartiets medlemsmöte som pågår så sker en ställningstagaden om hur vi i Piratpartiet vill att Sveriges framtida militära försvar skall se ut och vara inriktat på. Följande har beslutats:

 • Piratpartiet ska verka för bred och blocköverskridande överenskommelser angående försvarspolitiken
 • Piratpartiet ska verka för att en stabil och långsiktig försvarspolitik förs
 • Piratpartiet ska anse att målen med försvarspolitiken är:
  • värna befolkningens liv och hälsa,
  • värna samhällets funktionalitet,
  • värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
 • försvarets huvuduppgift är att verka för ovanstående genom att försvara Sveriges territoriellaintergritet på marken i luften, till sjöss och på andra arenor där vi kan hotas med angrepp

One Response to Sverige har aldrig invaderats av britterna

 1. Kanske vet du det redan, men faktiskt så var både slaget vid Stamford Bridge och det vid Hastings på sätt och vis slag mellan vikingar. Kung Harald Godwinson var i likhet med Wilhelm Erövraren av skandinavisk härkomst. Wilhelm lär knappast ha betraktat sig som viking och talade franska, skandinaviska talades i England på den tiden men blev sedan en blandning av skandinaviska och franska.

  Hälsningar
  Roland (ej att förväxla med dansken Rollo, Wilhelms stamfader;))