Västerås folkmängd ökar

VLT tar upp att Västerås folkmängd fortsätter att öka – Västerås – www.vlt.se. Med dagens ökningstakt så kommer staden öka kraftigt inom de närmaste årtiondena. Kommunen hade 130 000 innevånare för 7 år sedan och 140 000 idag. Fortsätter trenden så når kommunen 150 000 innevånare före år 2020 och 200 000 redan år 2050.

Den långtidsplanering som finns för Västerås är bara till år 2026. Den riskerar bli väldigt fel om man inte tar hänsyn till den ökande folkmängden i framtiden. Frågan är om staden är redo att ta hand om denna ökande folkmängd ? Finns det bostäder planerade för så många. Klarar våra transportsystem av att hantera den ökande trafiken ?


Comments are closed.