Västmanland: Sjukhusen måste spara 162 miljoner

Sjukvården i västmanland är åter på tapeten med sin dåliga ekonomi. Nu skall sjukhusen spara 162 miljoner och kan innebära höjda patientavgifter – Västerås – www.vlt.se.

Lösningen som man stolt tar fram. Mera administration mera krav på dokumentering från de som vårdar patienterna för att politikerna skall få mera fakta för att styra vården.

Mera administration ger mindre tid för vård av patienterna.


Comments are closed.