Deflation i Sverige

Nu slår media upp att Sverige har deflation | Sverige | SvD. När inflationen blir negativ som den är idag på -0.2% så uttrycks det även som att vi i Sverige har en deflation på 0.2%.

I en deflationssamhälle gäller att kontanter är kung. Deflation betyder att kontanter ökar i värde samtidigt som andra tillgångar ofta minskar i värde. Det som hjälpt till att sänka kostnaderna och skapa deflation är sjunkande priser på el, hemelektronik och fallande räntekostnader pga sänkt ränta. Den underliggande inflationstakten (borträknat räntorna) KPIF är på 0.9%. För euroland var inflationen 1.8% för februari 2013 enligt Eurostat.

Vad innebär deflation:

– lån blir dyrare
– de som har kapital blir rikare
– de som har negativ förmögenhet blir fattigare

I sverige så finns det vissa som riktat stark kritik mot riksbanken för att den låter inflationstakten bli negativ. Det leder till färre i arbete och ökad arbetslöshet. Riksbanken har försvarat sig att de inte kan sänka räntan för att förhindra att bubblan på bostadsmarknaden ökar.


One Response to Deflation i Sverige

  1. Som du säger är det lägre ränta och billigare hemelektronik och el som gett deflationen.

    Den som framförallt konsumerar mat och hyra och inte har några lån ser däremot en inflation.

    Så dina slutsatser blir omvända: De som tjänar på en *sådan här* deflation är de som har lån och de som har så mycket pengar att de inte bryr sig så mycket om priset på mat och hyra.