Familjebakgrunden viktigast för skolresultatet

blackboard_with_standlettersDet har under senare tid klagats på svenska skolan. Det har lett till att resultatet rasat. Enligt PISA så låg svenska elever bland eliten år 2000 men år 2009 så ligger vi på medel. Det är främst i matematiken där vi tappat. Nu kommer nya studier som visar på att det finns en bortglömd faktor som har stor betydelse på skolresultatetet. Viktigast för skolresultat: Familjebakgrunden – DN.SE.

Barn från föräldrar som är högutbildade gör bättre ifrån sig i skolan. Barn från föräldrar som motiverar sina barn att studera gör bättre ifrån sig i skolan. Studieresultatet är beroende av hur viktigt som eleverna sätter skolan i relation till andra kunskaper och aktiviteter.

Eller som man så vill det – barnen pluggar för lite pga sociala faktorer. Det leder till att de inte får höga betyg och därmed inte heller kommer få bra jobb i framtiden. Det leder även till att näringslivet inte hittar den kvalificerade arbetskraften den söker och därmed så drabbas hela sverige.

Det som verkar behövas är att skolan på ett bättre sätt för föräldrarna får dem att engagera sig i sina barns framtid och får dem att heja på dem att studera och lära sig för framtiden. Utan någon som pressar på dem från hemmiljön så studerar barnen mindre. Det krävs att föräldrarna lär barnen att studier är källan till ett bra jobb och därmed ett bra jobb. Utan framtidstro så kommer barnen inte studera.


Comments are closed.