Lågt stöd för Euro men Birgitta Ohlsson framhärdar

di.se – Färre än hälften vill vara kvar i EU. Stödet för för ett svenska medlemskap i EU har idag sjunkit till 42 procent och endast 9% av svenskarna vill införa euron som svensk valuta enligt SOM-institutet.

Men trots det så vill den svenska EU-ministern Birgitta Ohlsson att sverige skall införa euron.

Den ståndaktiga tennsoldaten och folkpartisten står fast vid en politik. Det kan man i alla fall inte klandra dem för – att de vänder kappan efter vinden. Dock har jag alltid undrat i varför uppbyggandet av murar runt europa har att göra med liberalismens inneboende stöd för internationalism ? Känns som folkpartiet tagit tills sig EU tanken så mycket att de inte längre ens vågar kritisera EU för de uppenbara brister som finns.

En som ändrat sig är fd tyske finansministern Oskar Lafontaine som då var med och införde euron 1999. Idag anser han att själva grundtanken med euron – att få de enskilda länderna att föra en bra ekonomisk politik har visat sig vara en katastrof. Han förordar en avskaffande av euron. Personligen är jag idag helt benägen att hålla med honom. Det finns ingen anledning att tro att euro-projektet kan räddas. Det grundläggande problemet med euron går inte att fixa till.


Comments are closed.