MP vill ge storföretag sänkta skatter med 3:12 reglerna för fåmansbolag

Mats Pertoft, skattepolitisk talesperson (MP) och Per Bolund, ekonomisk-politisk talesperson (MP) har skrivit ett debattinlägg där de visar på att de inte förstår ekonomi. Då dessa skall föreställa partiets experter i frågan så blir jag rädd. De artikeln finns att läsa på di.se – Debatt: Stoppa nya 3:12-förslaget.

I denna debattartikeln hävdar dessa två herrarna på fullaste allvar att nya kravet enligt 3:12 reglerna på att äga 5% av ett fåmansföretag är för högt. Vet inte herrarna vad som räknas som fåmansföretag ?

Fåmansföretag är företag där 4 personer eller bestämmer över ett företag. Med kravet på 5% per ägare så kan upp till 20 personer få del av dessa reglerna – dvs långt fler än de 4 som räknas som bestämmande i fåmansföretaget.

3:12 reglerna är de regler som bestämmer huruvida ersättning från ett bolag skall kunna tas ut som aktieförsäljning eller som lön. Det finns två regler – där den ena är knuten till hur mycket anställda och löner som företaget delar ut. Ju mer ersättning i lön desto större andel kan tas ut som kapitalinkomst och lågskattas i stället för att tas ut som löneinkomst och hårdskattas.

Detta har överutnyttjats av främst revisionsbyråer och advokatfirmor genom att de då har haft många anställda som inte varit delägare som gjort att delägarna kunnat ta ut mycket stora belopp som aktieutdelning. I många fall har miljoninkomster tagits som aktieutdelning snarare än lön. Därför vill man nu från regeringens sida stoppa dessa och få dem att faktisk betala rimlig skatt på sina ersättningar från sitt jobb.

Företag som har flera hundra delägare borde inte kunna utnyttja 3:12 reglerna för att ge lägre lön och i stället kompensera sina medarbetare genom en frikostig aktieutdelning. Företag med flera hundra delägare är inte fåmansbolag och bör inte heller beskattas så. Därav har regeringen begränsat det till att bara gälla delägare som har minst 5% av aktiekapitalet för att se till att lagen gäller bara fåmansbolag. Med dagens regler så kan företagen betala typ halva lönen i lön och andra halvan av lönen som aktieutdelning.

PS Men och andra sidan så är LO numera svergedemokratiskt så därmed kanske även Mp kan bli gammel-moderater.


Comments are closed.