Sveriges ekonomi mår oroande bra

Sveriges ekonomi mår bättre än väntat – Ekot – men problemet är att både exporten och importen sjunker i värde. Så uppgången drivs helt av inhemsk efterfrågan eller vad det är ?

Så hur skapas den ekonomiska tillväxten på 1.7% då vår export samtidigt sjunker med 2.9% och importen sjunker med 4.7% ? Delvis så sker det genom en högre värde på kronan. Ett högre värde på kronan gör att kostnaden för importen sjunker. Vi kan köpa mer varor för en mindre summa svenska kronor. Så sjunkande importpriser kan delvis förklara uppgången i ekonomin.

SCB har en bild över import och export från sverige:


SCB import export sverige

I bilden ser man hur sverige export och import sakta ökar till finanskraschen 2008 då båda går ner kraftigt och resolut. Man kan även se euro-krisen hur den runt 2011 börjar påverka den svenska ekonomin och sakta men säkert tar oss med i en lång och besvärlig lågkonjunktur där vi sakta men säkert får en sjunkande export och import. Delvis är denna pga att svenska kronan har stärkts under tiden och därmed värdet på import och export har minskat. För tittar man på handelsnettot så mår svensk ekonomi bra – det är resten av världen som inte mår lika bra.

Tyvärr är detta något som kan påverka sverige negativt i det långa perspektivet; om vi får en sådan nergång i världsekonomin att svenska kronan blir för stark att det börjar påverka handelsnettot negativt. Så i dagsläget mår sverige bra för att vi har en fin handelsbalans samt inhemskt efterfrågan. Men som alla vet – verklig hållbar ekonomisk uppgång kommer normalt bara genom tekniska framsteg i form av innovationer och bättre produkter på marknaden.


Comments are closed.