Internet, men inte för alla ?

intenetIcoAlliansregeringen politik leder till att vi skall ha delat Internet. "Flera parallella internet går inte att undvika" – IDG.se. Det erkänner ämnesrådet i IT-politik på näringsdepartementet. Med den politik som nu förs så kommer man att skikta Internet i två delar där konsumenter hamnar i träsket i stället för torra land.

Vanliga konsumenter kommer få ett långsamt ofritt Internet men de som kan betala för sig kommer få ett snabbt fritt Internet. Problemet är främst streamingtjänster som spotify och Netflix där de kräver att internetleverantörerna garanterar deras trafik framför andras för att säkerställa sin kunders kvalitet. I stället för att då bygga ut kapaciteten så alla får godtagbar kapacitet så drabbas de som inte köper premiumtjänsterna genom att deras internet-kapacitet begränsas.

Skall vi verkligen he det på detta sättet ? Detta innebär nämligen att stora tjänster kan kräva att få premiumbredband för sina kunder medan mindre konkurrerande tjänster tvingas acceptera dåligt bredband och mycket sämre kvalitet – vilket gör det omöjligt för dem att konkurrera på marknaden. Små aktörer som vill visa strömmande film på nätet kommer då få sina kunders filmer sönderhackade och i dålig kvalitet för att ISPerna ger netflixkunderna filmströmmar företräde i tuberna på nätet.

Det kommer göra att nya innovativa tjänster inte får någon chans att sälja sina tjänster till kunderna när de gamla hindrar dem att kunna ge lika hög kvalitet som de gamla etablerade tjänsterna som bundit upp leveratörerna och fått en taxi-fil för sin trafik.

Redan idag finns det aktörer som prioriterar trafiken så ’fel’ aktörers data censureras – utan att kunderna ens vet om eller orkar bry sig. Kunderna är oftast bara så glada att de nu får möjligheten att de inte inser att de samtidigt stänger in sig från att få nya framtida tjänster på nätet – och på lång sikt skapas ett sämre internet.

Skall vi verkligen ha det på detta sättet ? Lagstifta om nätneutralitet nu.

PS Nils Agnesson deltog på seminariet där frågan diskuterades och skriver om det.


Comments are closed.